Cây cảnh‎ > ‎

Các dáng, thế cây cảnh

Dáng trực

Dáng xiên

Dáng hai thân

Cây cảnh mọc trên đá
Dáng trực lắc

Dáng thác đổ

Dáng ba thânDáng bám đá
Dáng bay

Dáng văn nhân

Dáng bèDáng gió lùa
Comments