Cây cảnh‎ > ‎

Uốn cành to cứng

Dùng máy cắt xẻ 1 rãnh nhỏ dài bẳng
đoạn cong dự tính uốn cành

Đặt 1 dây nhôm to vào lỗ khoét

Dùng dây nhựa hoặc cao su non quấn chặt lại

Chuẩn bị uốn
Dùng dây nhôm cứng đủ lực quấn
chặt

Sau đó thả cây mọc tự nhiên trong 1 thời gian

Lại thả cây mọc tự nhiên trong 1 thời gian
Dùng lưỡi cạo khoét hơi sâu xuống 1 chút,
để đặt  1 cọng dây nhôm cứng vừa ngập sâu

Đặt thêm 1 dây nhôm nhỏ để tạo lực tránh bị bật lại

Quấn kín tránh ngấm nước

Dùng dây níu kéo kết hợp với cảo để uốn cho đến khi có độ cong như ý


Tiếp tục uốn cành khác theo ý muốn

Cuối cùng được tác phẩm theo ý muốn
Comments