Vàng anh lá bé

đăng 09:16 1 thg 11, 2014 bởi công trình cây
Vàng anh lá bé tên khác là cây vô ưu. Danh pháp khoa học Saraca asoca đồng nghĩa Saraca indica. Là loài thực vật thuộc chi Vàng anh. Cây gỗ nhỏ, thường dùng làm cảnh.
Comments