BA VỎ

đăng 07:02 11 thg 9, 2013 bởi công trình cây

BA VỎ

Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep, 1924

Họ: Thầu dầu Euphobiaceae

Bộ: Thầu dầu Euphobiales

Mô tả:

Cây bụi cao tới 2 m, đầy lông trắng. Lá hình tim, phủ đầy lông màu nâu ở cả hai mặt, đặc biệt có viền nâu đặm ở mép lá và gân chân vịt ở gốc. Cụm hoa ở đỉnh cành, dài 7cm, gồm các hoa đực ở phần ngọn, còn hoa cái ở gốc.

Hoa không cánh hoa, có đĩa mật dạng tuyến ở trong hoa đực và dạng đầu ở trong hoa cái, chỉ nhị hợp thành cột to, có lông ở phần trên và nhiều bao phấn gắn thành đầu tròn. Bầu có lông, mang 3 vòi, mỗi vòi chẻ đôi ở đỉnh thành 6 núm, quả nang, có đường kính 1cm, phủ đầy lông dày. Hạt dài 4mm.

Sinh học:

Mùa hoa quả tháng 1 - 11. Khả năng tái sinh bằng hạt trung bình.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc trong rừng thưa hay trong trảng cây bụi, ở độ cao không quá 500 m. Cây ưa sáng.

Phân bố:

Việt Nam: Gia Lai, Ninh Thuận, các tỉnh Nam bộ.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm. Loài duy nhất của chi Thyrsanthera đơn loài và đặc hữu nam Đông Dương.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Là đối tượng bảo vệ trong một kiểu rừng rụng lá cây họ Dầu (Dipterocarpaceae).

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 282.

Comments