CÂY ỚT LÀN MỤN CÓC

đăng 16:12 12 thg 9, 2013 bởi công trình cây

CÂY ỚT LÀN MỤN CÓC

Ervatamia granulosa (Pit) Pichon, 1948.

Tabernaemontana granulosa Pit, 1933.

Họ: Trúc đào Apocynaceae

Bộ: Long đởm Gentianales

Mô tả:

Cây bụi cao 2 - 2,5 m, hoàn toàn nhẵn ở tất cả các bộ phận. Lá có phiến hình bầu dục dẹp, dài 3 - 14 dcm, rộng 0,8 - 5cm, thót nhọn ở đầu, hình nêm ở gốc, có 7 - 10 đôi gân bậc hai. Lá đài hình trứng hẹp, nhọn đầu dài 2mm, rộng 1mm. Quả gồm 2 đại, dài 4 - 5cm, thót nhọn ở đầu, vỏ quả giữa có nhiều mụn cóc nhò ở bề mặt.

Sinh học:

Chưa biết.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, ở độ cao khoảng 500 - 700 m.

Phân bố:

Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp ở một điểm thuộc tỉnh Khánh Hòa (cách thành phố Nha Trang 26 km về hướng Ninh Hòa).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Mức độ bị đe đọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Đều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 132.

Comments