CÓI RỪNG VIỆT NAM

đăng 16:18 12 thg 9, 2013 bởi công trình cây

CÓI RỪNG VIỆT NAM

Thoracostachyum vietnamense K. Khoi, 1979

Họ: Cói Cyperaceae

Bộ: Cói Cyperales

Mô tả:

Cỏ cao 20cm, thân rễ ngắn, có củ, đường kính 6 - 8mm. Thân 3 cạch, rộng 1mm. Lá mọc từ gốc thân có 2 cái, phiến hình thuôn hay mũi mác, dài 17 - 22cm, rộng 4,3 - 4,5cm, cuống dài 35 - 40cm. Các lá mọc theo thân không cuống, hình mũi mác, dài 5 - 7cm, rộng 1,4 - 1,5cm, đỉnh nhọn. Cụm hoa rộng 2cm, có 15 - 6 bông, bông hình mũi mác, dài 5 - 8mm, ít bông nhỏ. vảy bông hình mũi mác, dài 3,5 - 4mm, rộng 1,5 - 1,8mm, đỉnh nhọn màu nâu. Quả hình trứng ngược, 3 cạnh.

Sinh học:

Mùa hoa vào tháng 3 - 5.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc dưới tán rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ gặp ở một số điểm thuộc tỉnh Hoà Bình (Lương Sơn).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá môi trường sống của chúng. Đưa về trồng để giữa nguồn gen. Điều tra thêm về nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 380.

Comments