CÓI TƠ NHIỀU BÔNG

đăng 16:21 12 thg 9, 2013 bởi công trình cây

CÓI TƠ NHIỀU BÔNG

Eriophorum comosum Nees, 1834.

Họ: Cói Cyperaceae

Bộ: Cói Cyperales

Mô tả:

Thân cao 10 - 50cm. Lá dài hơn thân, bẹ màu nâu thẫm. Cụm hoa hình tán giả, dài 10 - 40cm, bông nhỏ, rất nhiều (hàng năm), hình bầu dục, dài 6 - 8mm, rộng 2 - 2,5mm, nhiều hoa, vảy hình mũi mác, dài 2 - 2,5mm, rộng 0,8 - 1mm, có mũi nhọn, màu nâu đỏ.

Mảnh bao hoa hình tơ với số lượng rất nhiều, phát triển rất dàui khi hoa nở. Quả hình bầu dục, 3 cạnh, dài bằng 1/2 - 2/3 vảy, màu nâu thẫm.

Sinh học:

Chưa có ghi nhận về sinh học của loài này.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc ở nơi ẩm ướt, ven rừng.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ thấy ở Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ).

Thế giới: Trung Quốc.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm. Có thể dùng các chùm lông tơ ở quả làm sợi dệt như sợi bông.

Tình trạng:

Mức độ bị đe dọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Điều tra xác định thêm về nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 341.

Comments