Đàn bi

đăng 15:41 8 thg 9, 2013 bởi công trình cây

ĐÀN BI

Sisyrolepis muricata (Pierre) Leenh. 1905

Delpya muricata Pierre (1895) ex Radlk, 1910

Sisyrolepis siamensis Radlk

Họ: Bồ hòn Sapindaceae

Bộ: Bồ hòn Sapindaceae

Mô tả:

Cây gỗ nhỏ thường xanh, cao 8 - 10 m, không có lá kèm. Lá mọc cách, lá kép lông chim một lần, dài 25 - 40cm. Lá chét 6 - 8, phiến lá dài 10 - 18cm, rộng 6 - 8cm, có 11 - 13 đôi gân bậc hai. Cụm hoa dài 12 - 20cm, mọc ở đầu cành hay nách lá. Hoa to, cuống dài 6 - 8mm. Lá đài 5, hình mác, dài 4mm, rộng 1,5mm. Cánh hoa 4, ít khi 5, hình bầu dục rộng, dài 4 - 5mm, rộng 3 - 4mm. Nhị 8, hơi dài hơn cánh hoa. Bầu dài 2mm, vòi dài 3mm. Quả gần hình cầu, đường kính 4 - 5mm, mang rất nhiều gai mềm dài không tự mở, có 3 ô, mỗi ô một hạt, không có áo.

Sinh học:

Vào tháng 6 thấy cây có hoa và quả non.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa, ở nơi có độ cao không qúa 300 m.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ gặp ở Nam Bộ (không rõ điểm thu mẫu cụ thể).

Thế giới: Thái Lan, Campuchia.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm và độc đáo. Loài duy nhất của chi Sisyrolepis đặc hữu hẹp.

Tình trạng:

Mức độ bị đe dọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Điều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 256.

Comments