Đen lá rộng

đăng 16:26 8 thg 9, 2013 bởi công trình cây

ĐEN LÁ RỘNG

Cledidiocarpon laurinum Airy- Shaw, 1965

Họ: Thầu dầu Euphorbiaceae

Bộ: Thầu dầu Euphorbiales

Mô tả:

Cây gỗ nhỡ, cao 15 - 2 0m, có đường kính thân đến 0,3m hay hơn. Cành và cụm hoa phủ lông hình sao. Lá hình thuôn, dài 15 - 20cm, rộng 6 - 7cm màu lục thẫm, có 7 - 8 đôi gân bậc hai. Cụm hoa mọc rải rác trên cành, với các hoa cái ở gốc. Hoa đực có nhụy lép hình trụ. Hoa cái có 4 - 8 lá đài rụng sớm, bầu cỏ 2 vòi chỉ hợp ở phần gốc. Quả có nhân cứng thường có dạng như 2 hình cầu ghép lại, và đỉnh còn chân vòi tồn tại.

Sinh học:

Mùa ra hoa từ tháng 6 đến tháng 8, mùa quả chín từ tháng 7 đến tháng 10. Tái sinh bằng chồi và bằng hạt. Hạt có khả năng này mầm trên cay và kị nước.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc ở ven rừng mưa nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm dọc suối. Trên độ cao 700 - 1.800m, ưa sáng và đất ẩm nhưng thoát nước.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ gặp ở Lào Cai (Than Uyên: Mường Kim)..

Thế giới: Mianma

Giá trị:

Hạt có nhiều dần béo để ăn và dùng trong công nghiệp. Lá dùng để nhuộm đen và làm thuốc. Gỗ dùng trong xây dựng.

Tình trạng:

Loài rất hiếm lại bị đe dọa do bị thu hẹp môi trường sống. Mức độ đe doạ: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ nguyên vẹn ở khu bảo vệ của thung lũn g Mường Kim. Nghiên cứu đưa trồng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 94.

Comments