Đinh có tuyến

đăng 16:29 8 thg 9, 2013 bởi công trình cây

ĐINH CÓ TUYẾN

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis, 1976

Bignonia adenophylla Wall. ex G. Don, 1838.

Haplophragma adenophyllum (Wall. ex G. Don) Dop, 1930.

Họ: Đinh Bignoniaceae

Bộ: Hoa mõm sói Scrophulariales

Mô tả:

Cây gỡ nhỡ, rụng lá, cao 15 - 20 m, các bộ phân non phủ lông dày, hình sao, màu gỉ sắt. Lá mọc đối, lá kép lông chim một lần, thường có 2 - 3 đôi lá chét. Lá chét hình bầu dục rộng hay hình bầu dục, dài 12 - 20cm, rộng 7 - 12cm, mép nguyên, mặt dưới có lông màu gỉ sắt. Cụm hoa chùm ở đầu cành, có lông dày, rộng 30cm. Hoa to, màu vàng. Đài hình chuông có 4 - 5 thùy. Tràng màu vàng nâu, ở phần trên có 5 thùy gần bằng nhau, quả nang hình trụ, dài 0,3 - 1 m, đường kính 3cm. Hạt dài 2,2 - 3cm, rộng 0,7 - 1,2cm có cánh.

Sinh học:

Mùa hoa tháng 5 - 10, mùa quả chín tháng 4 - 11 năm sau. Cây tái sinh bằng hạt.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rải rác trong rừng rậm, rụng lá hay rừng tre, nhiều hơn trong rừng thứ sinh ở đất thấp cùng với Hu đen (Commersonia batramia), Ràng ràng (Ormosia sp.)....

Phân bố:

Việt Nam: Quảng Trị (Hướng Hóa: Lào Bảo), Ninh Thuận (Ninh Phước: Cà Ná), An Giang (Châu Đốc).

Thế giới: Ấn Độ, Bănglađét, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia.

Giá trị:

Cây cho gỗ tốt, nếu không tiếp xúc với nước, không bị mối mọt, dùng trong xây dựng và đóng các đồ dùng gia đình. vỏ thân dùng làm thuốc.

Tình trạng:

Biết không chính xác. Mức độ đe dọa Bậc K.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để lấy nguyên liệu và giữ nguồn gen. Điều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 137.

Comments