GHI ĐÔNG DƯƠNG

đăng 06:11 22 thg 9, 2013 bởi công trình cây

GHI ĐÔNG DƯƠNG

Viscum indosinense Dans. 1938

Họ: Ghi Viscaceae

Bộ: Đàn hương Santalales

Mô tả:

Cây bụi, sống bán ký sinh trên các cây gỗ khác. Cành phân nhánh dạng lưỡng phân. Lá đơn, không có cuống, lá mọc đối, phiến lá hình trứng ngược, dài 10 - 20mm, rộng 6 - 9mm. Hoa lưỡng tính, đều, mẫu 4, họp thành cụm hoa xim (hoa cái ở giữa) với các lá bắc nhỏ trên cuống. Bao hoa gồm 4 mảnh. Hoa đực có 4 nhị đính vào gốc của mảnh bao hoa, hoa cái có bầu hình trụ. Quả mọng, hình trứng, đường kính cỡ 3mm, chứa 1 hạt.

Sinh học:

Mùa hoa quả vào tháng 4 - 7.

Nơi sống và sinh thái:

Sống bám ký sinh trên cành các cây gỗ trong rừng thưa, nơi sáng, ở độ cao 200 - 300 m.

Phân bố:

Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp ở một điểm thuộc tỉnh Ninh Thuận (Ninh Phước: Cà Ná).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R. Do sinh sống trên các cây gỗ là đối tượng bị chặt đốn khai thác nên có thể dễ bị tuyệt chủng.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Không khai thác những cây gỗ có loài này sinh sống.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 294.

Comments