HỒI PHĂNG SI PĂNG

đăng 06:53 22 thg 9, 2013 bởi công trình cây

HỒI PHĂNG SI PĂNG

Illicium tsaii A. C. Smith, 1947.

Họ: Hồi Illiciaceae

Bộ: Hồi Illiciales

Mô tả:

Cây gỗ lùn, thường xanh, cao không quá 3 - 4 m, thân vặn vẹo. Lá mọc cách, thường chụm lại ở đầu cành, cuống dài 10 - 13mm, có phiến hình thuôn mác, chất nửa da, dài 6 - 9cm, rộng 2 - 3cm, gốc nhọn, đầu thót dần và nhọn, có 6 - 8 đôi gân bậc hai không thấy rõ. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, cuống dài 2,5 - 4mm. Hoa có 16 - 19 mảnh bao hoa, chất giấy, thường hình thuôn hẹp, dài 6 - 12mm, rộng 2,4,5mm. Nhị 12 - 13, dài 2,5 - 4mm, có chỉ nhị rất dẹt. Lá noãn 8, dài 3,5 - 4,5mm. Chưa biết quả.

Sinh học:

Mùa hoa vào các tháng 5 - 7.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm hay rừng hỗn giao lá rộng, lá kim trên sườn núi, ở độ cao khoảng 2.100 - 2.700m (rừng mây mù hay rừng rêu).

Phân bố:

Việt Nam: mới gặp trên sườn núi vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn Lào Cai (Sapa).

Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Là đối tượng bảo vệ trong khu rừng cấm Hoàng Liên Sơn.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 161.

Comments