HUYẾT ĐẰNG

đăng 01:27 23 thg 9, 2013 bởi công trình cây

HUYẾT ĐẰNG

Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 1913

Holboellia cuneata Oliv. 1889

Họ: Huyết đằng Sargentodoxaceae

Bộ: Mao lương Ranunculales

Mô tả:

Dây leo gỗ, dài 15 - 20 m, có nhựa đỏ như máu. Vảy chồi và cành non không lông, lá kép gồm 3 lá chét, nhẵn. Lá chét ở giữa hình bầu dục, hai lá chét bên hình trứng hay bầu dục không đối xứng, dài 7 - 12cm, rộng 3,5 - 7cm. Hoa đơn tính, khác gốc. Cụm hoa đực là chùm thõng. Hoa đực có 6 lá đài màu vàng lục, dài 1 - 1,2cm, có 6 cánh hoa hẹp như sợi và 6 nhị. Hoa cái rất nhiều lá noãn rời. Quả kép gồm 6 - 20 quả mọng, có cuống, đường kính 8 - 10mm, màu lam đen. Hạt to 1,5mm.

Sinh học:

Mùa hoa tháng 3 - 4, mùa quả chín tháng 7 - 8.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác ở ngoài cửa rừng và ven suối thuộc vùng rừng mưa nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, ở độ cao thường không quá 600 - 700 m.

Phân bố:

Việt Nam: Bắc Thái (Đại Từ), Vĩnh phúc (Tam Đảo), Hòa Bình (Lương Sơn: Lâm Sơn).

Thế giới: Trung Quốc.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm và độc đáo. Đại diện duy nhất của chi, Sargentodoxa và của họ Sargentodoxaceae. Vỏ thân dùng làm thuốc bổ huyết và điều kinh.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Là đối tượng bảo vệ của khu rừng vườn quốc gia Tam Đảo.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 241.

Comments