MẬT HƯƠNG

đăng 21:53 23 thg 9, 2013 bởi công trình cây

MẬT HƯƠNG

Hedyosmum orientale Merr. et Chun, 1940.

Họ: Hoa sói Chloranthaceae

Bộ: Hoa sói Chloranthales

Mô tả:

Thân cỏ cao, 2 - 2,5 m, cành có gióng dài 5 - 7cm. Lá mọc đối, hình mác dài, dài 9 - 23cm, rộng 2 - 4cm, đầu nhọn dài, gốc hình nêm, có 18 - 22 đôi gân bậc hai, mép lá có răng cưa và đầu răng có tuyến. Cuống lá dài 0,5 - 2cm gốc của hai cuống lá dính liền nhau thành bẹ chất màng hình chuông dài đến 1cm. Hoa đơn tính khác gốc. Cụm hoa đực là bông, 3 - 5 bông tập trung ở đầu cành, mỗi hoa đực chỉ mang một nhị. Cụm hoa cái hình dầu hoặc hình chùy mọc ở đầu cành hoặc nách lá. Trong hoa cái, sống đài có 3 răng dính liền với bầu và tồn tại với quả. Vòi rất ngắn hoặc không có, quả hạch hình cầu hoặc hình trứng, có lúc có mặt cắt ngang hình 3 cạnh.

Sinh học:

Vào tháng 10 thấy hoa nở.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc khoảng trống giữa rừng.

Phân bố:

Việt Nam: mới chỉ gặp ở một điểm thuộc tỉnh Kon Tum (Kon Plông: Măng Cành).

Thế giới: Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm và độc đáo. Loài duy nhất của chi Hedyosmum gặp ở nhiệt đới châu Á.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe doạ: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Chọn một khu rừng ở Măng Cành có loài này để bảo vệ nguyên vẹn trong hệ sinh thái tự nhiên và nghiên cứa đưa trồng trong một số vườn thực vật.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 148.

Comments