ME BIỂN

đăng 22:07 23 thg 9, 2013 bởi công trình cây

ME BIỂN

Phyllanthus arenarius Beille, 1927

Họ: Thầu dầu Euphobiaceae

Bộ: Thầu dầu Euphobiales

Mô tả:

Cỏ sống lâu năm, có rễ mọc cọc sâu và mập, có nhiều thân, cao khoảng 10 - 20cm. Cành bên dài 2 - 5cm. Lá cứng ròn hình bầu dục, dài 3 - 4mm, có mép đỏ và 3 đôi gân bậc hai. Cây cùng gốc. Cụm hoa mọc ở nách lá, các hoa cái ở phần gốc cành bên, các hoa đực ở phần còn lại phía trên. Nhị 3, có chỉ nhị hợp hoàn toàn, quả nang, đường kính 3 - 4mm.

Sinh học:

Ra hoa và kết quả quanh năm. Cây tái sinh bằng hạt ở mức độ trung bình.

Nơi sống và sinh thái:

Cây ưa sáng có khả năng chịu hạn và chịu mặn tốt, thường mọc rải rác ở bãi cát ven biển ít cây cối.

Phân bố:

Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp ở tỉnh Quảng Ngãi (bãi biển Đông Phú), và Khánh Hòa (Nha Trang).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Mức độ bị đe dọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Điều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 214.

Comments