ME LƯỠI MÁC

đăng 23:10 23 thg 9, 2013 bởi công trình cây

ME LƯỠI MÁC

Phyllanthus phuquocensis Beille, 1927

Họ: Thầu dầu Euphobiaceae

Bộ: Thầu dầu Euphobiales

Mô tả:

Cây bụi nhẵn, cành dài khoảng 25cm, có cạnh. Lá hình mác dài 5 - 14cm, đầu thót nhọn, gốc tù, với 6 - 8 đôi gân bậc hai. Cụm hoa mọc ở nách lá. Thường hoa cái đơn độc và hoa đực 2 - 3 cái. Hoa đực có 6 lá đài, 6 tuyến mật và 3 tuyến nhị với chỉ nhị rời. Hoa cái có 6 lá đài, vòi nhụy 3, xẻ 2 ở đầu, quả nang hình cầu, đường kính 1cm, màu đen.

Sinh học:

Mùa hoa và quả tháng 2 - 9. Khả năng cây tái sinh bằng hạt trung bình.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc ở độ cao không quá 500 m, trong rừng rậm hay thưa nhiệt đới thường xanh, trên đất ẩm.

Phân bố:

Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp ở điểm lấy mẫu chuẩn Kiên Giang (đảo Phú Quốc).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Mức độ bị đe dọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Điều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 215.

Comments