NẦN ĐEN

đăng 15:54 25 thg 9, 2013 bởi công trình cây

NẦN ĐEN

Dioscorea membranacea Craib, 1912

Họ: Củ nâu Dioscoreaceae

Bộ: Củ nâu Dioscoreales

Mô tả:

Thân rễ phân nhanh nhiều, đường kính có thể đạt tới 5cm, thịt màu trắng xanh, chứa nhiều nước, vỏ màu đen. Thân khí sinh quấn trái, có khía dọc. Lá mọc so le, đơn nguyên hoặc 3 - 5 thùy, gốc cuống lá có 2 gai nhỏ cong.

Hoa đơn tính khác gốc. Hoa đực có bao hoa hình ống, 6 thùy, 6 nhị. Hoa cái có bao hoa giống hoa đực, bầu dưới, quả nang 3 cánh, hạt có cánh tròn.

Sinh học:

Thân rễ dưới đất, tháng 2 - 3 mọc thân khí sinh, tháng 5 - 6 ra hoa kết quả, tàn lụi vào tháng 10 - 11.

Nơi sống và sinh thái:

Cây sống ở vùng núi đất lẫn đá vôi.

Phân bố:

Việt Nam: Sơn La (Mộc Châu), Gia Lai (Krông Pa).

Thế giới: Mianma, Thái Lan.

Giá trị:

Thân rễ có saponin, dùng để thuốc cá, độc.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R. Cây mọc ở vùng đồi núi cao nguyên có nguy cơ bị tuyệt chủng vì việc khai thác đất đai để trồng cây lương thực và cây công nghiệp.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Khoanh vùng bảo vệ và đưa vào trồng trọt tại nguyên thổ.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 337

Comments