NGHỂ CHÂN VỊT

đăng 16:13 25 thg 9, 2013 bởi công trình cây

NGHỂ CHÂN VỊT

Polygonum palmatum Dunn. 1912

Họ: Rau răm Polygonaceae

Bộ: Rau răm Polygonales

Mô tả:

Cỏ cao 0,5 - 0,7 m, gióng dài tới 10cm. Lá xẻ 5 thùy chân vịt, trong đó thùy giữa to nhất và rộng đến 20 - 25cm. Cụm hoa đầu, mọc ở đầu cành, có đường kính 0,8 - 1cm. Hoa nhỏ, màu hồng, bao hoa 5 mảnh, nhị 10 đính ở gốc các mảnh bao hoa, quả bế màu nâu nhạt có 3 mảnh.

Sinh học:

Mùa hoa tháng 1 - 2. Cây tái sinh bằng hạt.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc trên đất ẩm, dưới tán rừng rậm, ven khe núi.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ gặp ở một điểm thuốc tỉnh Lào Cai (Sapa).

Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam)., Ấn Độ.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Mức độ bị đe dọa: Bậc T.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ loài trong tự nhiên, không chặt phá. Đưa về trồng để giữ nguồn gen. Điều tra thêm nơi phân bố và tình trạng.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 220.

Comments