NHĨ ĐÀI

đăng 16:21 25 thg 9, 2013 bởi công trình cây

NHĨ ĐÀI

Paedicalyx attopevensis Pierre ex Pit, 1922

Họ: Cà phê Rubiaceae

Bộ: Long đởm Gentianales

Mô tả:

Cây nửa bụi nhỏ, cao 0,4 - 0,6 m. Thân non, cuống lá. Mặt dưới lá, lá kèm, trục cụm hoa và đài phủ đầy lông màu hung đỏ. Lá có phiến hình thuôn hẹp hay mác ngược hẹp, thót dài, nhọn ở gốc và ở đầu, dài 13 - 18cm, rộng 3 - 5cm, mỏng như giấy và có 20 - 23 đôi gân bậc hai, cuống Lá dài 2 - 3cm. Cụm hoa mọc đơn độc ở nách lá, hình đầu, đường kính khoảng 2mm, vỏ quả ngoài rất mỏng và vỏ quả trong hoá gỗ thành 2 hạch hơn 1mm. Hạt nhỏ, dài 0,3mm, có góc cạnh.

Sinh học:

Vào tháng 2 cây mang quả già.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, ở sườn núi đất có độ cao không quá 400 m, trên đất có tầng dày và ẩm.

Phân bố:

Việt Nam: Mới chỉ gặp ở một điểm của tỉnh Hòa Bình (Lương Sơn: Lâm Sơn).

Thế giới: Trung Quốc (đảo Hải Nam), Lào.

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm và độc đáo. Đại diện duy nhất của chi Paedicalyx.

Tình trạng:

Loài hiếm. Loài vốn phân bố rất hẹp lại có nguy cơ bị đe dọa bị tuyệt chủng do thu hẹp (phá hủy) môi trường sống là rừng. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ nguyên vẹn trong hệ sinh thái tự nhiên là một khu rừng trên núi đất thuộc xã Lâm Sôn. Cần nghiên cứu đưa trồng ở một số vườn thực vật như vườn quốc gia Ba Vì.

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 203.

Comments