RAU NGÓT BON

đăng 17:00 25 thg 9, 2013 bởi công trình cây

RAU NGÓT BON

Sauropus bonii Beille, 1927.

Họ: Thầu dầu Euphobiaceae

Bộ: Thầu dầu Euphobiales

Mô tả:

Cây bụi nhỏ, cao 1 - 3 m, có thân to bằng ngón tay cái. Lá phiến hình bầu dục mác, dài 12 - 14cm, rộng 4 - 5cm, đầu thót thành đuôi nhọn, gốc tù, có 6 - 8 đôi gân bậc hai, nhẵn, cuống lá dài 4 - 6mm. Cụm hoa chùy, mọc ở gốc thân, nhiều khi bò trên mặt đất. Các nhánh ở gốc cụm hoa hoa gồm toàn hoa đực, mỗi nhánh ở trên có 2 - 3 hoa đực và 1 - 2 hoa cái. Lá đài màu vàng, hợp ở gốc, lượn sóng ở mép. Hoa đực có 3 - 5 nhị. Chỉ nhị hợp thành cột rất ngắn. Bầu hình trứng, không cuống. Quả gần hình cầu, dài 1,5cm, đường kính khoảng 2cm.

Sinh học:

Ra hoa vào mùa hè.

Nơi sống và sinh thái:

Mọc rất rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, rên sờn và chân núi đá vôi, có độ cao thường không qúa 300 m.

Phân bố:

Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp ở 2 điểm khá gần nhau thuộc tỉnh Hòa Bình (Lương Sơn: Lâm Sơn) và Nam Hà (Kim Bảng: Kiện Khê).

Giá trị:

Nguồn gen qúy, hiếm.

Tình trạng:

Loài hiếm. Mức độ đe dọa: Bậc R.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên là một số khu rừng trên sườn núi đá vôi ở Lương Sơn: Lâm Sơn cùng với một số loài bị đe dọa khác, ví dụ như hoa Petelot (Cleistanthus petelotii).

 

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam - trang 242.

Comments