Cây chuối tràng pháo


Cây Chuối tràng pháo: Heliconia rostrata

Nguồn gốc: Châu Mỹ nhiệt đới

Hình thái: Cây mọc thành bụi thưa, gốc có thân rễ mập đẻ nhiều nhánh. Thân giả cao 1 – 2m, dạng như cây chuối, thẳng, cứng. Lá có cuống dài 30 – 45cm, phiến dạng thuôn bầu dục, dài 50 – 80cm, màu xanh bóng, gân bên mảnh song song với nhau. Cụm hoa trên cuống chung dài, mọc ra giữa đám lá, trên ngọn, cụm hoa buông dài xếp 2 dãy mo trên mặt phẳng, dài 10 – 15cm màu đỏ tươi và vàng cam, mép viền màu xanh. Hoa trong mo có 4 – 8 chiếc, cánh hoa hợp và 1 cánh rời màu lục.

Đặc điểm sinh thái: Tốc độ sinh trưởng nhanh
Cây mọc khoẻ. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, nhu cầu nước cao.

Chuối hoachuối rẻ quạtchuối tràng pháo,  chuối huệ đỏ nằm trong họ các loại chuối cảnh

……………..
Xem thêm các loại cây lá màu khác tại: cây lá màu
Xem thêm các loại cây bóng mát thân gỗ khác tại: cây bóng mát

Comments