Cây leo giàn


Cây Thường Xuân - cây leo giàn


Cây Mành Mành - cây leo giàn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Cây chanh leo - cây leo giàn


Cây chanh leoCây hoa Thiên Lý - cây leo giàn

Cây hoa thiên lý

Cây Cát Đằng - cây leo giàn

Cát Đằng

Cây Đậu Biếc - cây leo giàn


Cây hoa đậu biếc


Cây tầm xuân - cây leo giàn

TẦM XUÂN

Cây hoa Ti Gôn - cây leo giàn

Ti Gôn


Hoa Sao


Cây Trầu không - cây leo giàn


Cây trầu không


Comments