Cây thân đốt


Cây cọ lá xẻ - cọ trơn

Cây cọ lá xẻ, cọ trơn


Cây cọ gai - cây thân đốt

Cây cọ gai


Cây cọ dầu - cây thân đốt

Cây cọ dầu - thích hợp cho khu sinh thái


Cây thiên tuế - cây thân đốt

Cây thiên tuế


Cây vạn tuế - cây thân đốt

Cây vạn tuế


Cây chuối rẻ quạt - cây thân đốt

Cây chuối rẻ quạt


Cây dừa - cây thân đốt

Cây dừa - cảnh quan bờ nước


Cây cọ cảnh - cây thân đốt

Cây cọ cảnhCây cau vua - cây thân đốt

Cây Cau Vua, cây công trình


Cây cau ta - cau ăn trầu

Cây Cau ta - đa tác dụng


Cây cau lùn - cây thân đốt

Cây cau lùn


Cây cau trắng - cây thân đốt

Cây cau trắng


Cây cau khóm - cau đẻ - cau vàng

Cây cau khóm


Cây cau sâm banh - cây thân đốt

Cây cau sâm banh


Cây chà là - cây thân đốt

Cây chà là


Cây móc - cây thân đốt

Móc

Cây trúc quân tử - cây thân đốt

Trúc quân tử


Cây trúc đùi gà - cây thân đốt

Cây trúc đùi gà


Cây tre gai - cây thân đốt

Cây tre gai - thành lũy quê tôi


Cây trúc lành canh - cây thân đốt

Cây trúc lành canh


Cây trúc sào - cây thân đốt

Cây trúc sào - cây hàng rào


Cây vầu đắng - cây thân đốt

Cây vầu đắng - cây hàng rào


Cây hóp sào - cây thân đốt

Cây Hóp sào - cây hàng rào


Cây luồng - cây thân đốt

Cây Luồng - người bạn của bản làng tôi


Cây tre ngà - cây thân đốt

Cây tre ngà


Comments