Cây thường xanh


Cây long não - cây thường xanh

Cây long não - thanh lọc không khí


Cây sấu - cây thường xanh
Cây Muồng kim phượng - cây đường phố


Cây vối - cây thường xanhCây đa - cây thường xanh

Cây đa búp đỏ - cây trong bộ tứ quý


Cây Chẹo - cây thường xanh

Chẹo

Cây hoa sữa - cây thường xanh

Cây hoa sữa - bóng mát hè phố


Cây xoài - cây thường xanhCây muồng ngủ - thường xanhCây Muồng đen - cây đường phốCây vú sữa - cây thường xanh

Kỹ thuật trồng cây vú sữaCây móng bò - cây bóng mát cho hoa đẹpSưa đỏ

Cây sao đen - cây thường xanh

Cây sao đen - cây đường phố


Cây mít - cây thường xanhCây muồng đen - thường xanh

Cây Muồng đen - cây đường phố


Cây xà cừ - cây thường xanh


Cây xà cừ - cây bóng mát đường phố


Cây ngọc lan - cây thường xanh

Cây ngọc lan - hương thơm tinh khiết

Comments