Cây thường xanh


Cây long não - cây thường xanh

Cây long não - thanh lọc không khí


Cây sấu - cây thường xanh




Cây Muồng kim phượng - cây đường phố


Cây vối - cây thường xanh



Cây đa - cây thường xanh

Cây đa búp đỏ - cây trong bộ tứ quý


Cây Chẹo - cây thường xanh

Chẹo

Cây hoa sữa - cây thường xanh

Cây hoa sữa - bóng mát hè phố


Cây xoài - cây thường xanh



Cây muồng ngủ - thường xanh



Cây Muồng đen - cây đường phố



Cây vú sữa - cây thường xanh

Kỹ thuật trồng cây vú sữa



Cây móng bò - cây bóng mát cho hoa đẹp



Sưa đỏ

Cây sao đen - cây thường xanh

Cây sao đen - cây đường phố


Cây mít - cây thường xanh



Cây muồng đen - thường xanh

Cây Muồng đen - cây đường phố


Cây xà cừ - cây thường xanh


Cây xà cừ - cây bóng mát đường phố


Cây ngọc lan - cây thường xanh

Cây ngọc lan - hương thơm tinh khiết

Comments