Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ theo thời gian

BẢO DƯỠNG CÂY XANH THẢM CỎ

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ CÔNG VIỆC THEO THỜI GIAN

Bao gồm:

1.       CHĂM SÓC

 

·         VỆ SINH CÂY VÀ BỀ MẶT KHU VỰC TRỒNG

 

·         TƯỚI

- NƯỚC

- DINH DƯỠNG

- KÍCH RA RỄ, BẬT MẦM

Công việc thường ngày

 

2.        PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

·         PHUN PHÒNG

-          ĐẶT THUỐC XUA ĐUỔI SÂU BỌ, CÔN TRÙNG

-          BỔ SUNG VI LƯỢNG CỨNG CÂY KHÁNG BỆNH

·         PHUN TRỪ

-          TRỪ SÂU

-          TRỪ BỆNH

-          TRỪ CÔN TRÙNG

·         SỬ DỤNG CÔN TRÙNG THIÊN ĐỊCH, NẤM ĐỐI KHÁNG

 

·         ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ PHÙ HỢP ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG, ĐỘ ẨM.

 

 

·         ĐIỀU CHỈNH DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ PHÙ HỢP CÂY KHỎE SỨC CÓ SỨC ĐỀ KHÁNG PHÙ HỢP.

BỔ SUNG DINH DƯỠNG VI LƯỢNG

-          PHÂN BÓN LÁ

-          PHÂN BÓN GỐC

Công việc theo tuần, theo tháng

 

3.       TẠO HÌNH, TẠO CẢNH, ĐIỀU CHỈNH CÔNG NĂNG

-          CẮT TỈA TẠO HÌNH, TẠO TÁN

 

-          KÍCH ĐÂM CHỒI, NẨY LỘC, DƯỠNG LÁ, RA HOA, DƯỠNG QUẢ.

Công việc theo tháng, theo quý, theo thời kỳ

Comments