Kỹ thuật chăm sóc cây bóng mát mới trồng

Kỹ thuật chăm sóc, duy trì cây bóng mát, mới trồng (cây dưới 2 năm)

1. Khái niệm

- Cây bóng mát được duy trì sau khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng, trồng thay thế cây chết, cây chặt hạ trên đường phố và công viên. Thời gian duy trì 2 năm, sau đó đưa sang danh mục cây quản lý.

2. Kỹ thuật duy trì

- Chuẩn bị dụng cụ: Cuốc, bình tưới, kéo.

- Làm cỏ xới gốc cây: Đường kính gốc: 0,8m-1m. Dùng cuốc nhỏ xới xáo xung quanh gốc cây, nhặt sạch cỏ dại, gạch đá, làm vầng để giữ nước tưới, dựng lại cây nghiêng, cắt mầm gốc hoặc mầm phân cành thấp làm ảnh hưởng an toàn giao thông, người đi bộ. Trung bình một năm thực hiện 18 lần.

- Tưới nước: Tưới nước sau khi làm cỏ xới gốc. Trung bình một năm 35 lần. Lượng nước tưới 3,5 lít/cây/lần

- Bón phân thúc: Bón thúc bằng phân vi sinh. Trước khi bón phân phải làm cỏ xới xáo xung quanh gốc. Rải đều phân xung quanh gốc, dùng cuốc nhỏ xới nhẹ trộn đều phân với đất, bón xong phải tưới ngay. Bón phân: 1lần/ năm. Lượng phân bón: 0,5 kg/cây.

- Quét vôi gốc cây: 3-6 tháng một lần. Quét vôi trắng xung quanh gốc cao 0,7m tính từ mặt đất lên.

- Cắt sửa tạo tán: Để tạo cây bóng mát đẹp, cân tán, tạo toàn tuyến cây có cùng độ cao. Cắt sửa ngọn cây, cắt cành lệch. Thực hiện vào mùa đông khi cây đang trong thời gian ngừng sinh trưởng.

- Dựng cây nghiêng: Sau các trận mưa, bão cây thường bị nghiêng nên phải dựng lại ngay và đóng cọc cho cây để trách trường hợp long gốc và nghiêng lại, 3cọc/gốc. Dựng cây nghiêng: 4lần/năm.

- Phun thuốc trừ sâu: Nếu có sâu bệnh phải phun thuốc ngay theo chỉ định. Thường xuyên kiểm tra cây, nếu cây chết cho thay ngay.

Comments