Chăm sóc cây Đa

Cây đa trồng làm cảnh có xuất xứ ở vùng trải dài từ miền Nam Trung Quốc đến Philipines, Borneo và Malaisia. Nó có sức phát triển mạnh. Với lá dai cứng, bong nhẵn có hình noãn hẹp ở duôi lá dài đến 10cm. Loại cây này được dung làm Bonsai rất phổ biến ở các nơi xuất xứ của chúng.

Thay chậu: Cách 2 – 3 năm vào cuối mùa xuân – khi nhiệt độ ở khoảng 680F(200C) – Với bỗn chất gồm 60% đất, 10% than bùn, và 30% cát to.Xén tỉa và giằng dây: Việc cắt giảm phần trên của cây phải cùng lúc với việc thay chậu lần đầu và xén tỉa hệ thống rễ. Ở các vùng có khí hậu ôn hòa thì nhwungx thao tác này cần được làm dần dần từng bước, bảo quản cây trong ít nhất một tháng sau khi thay chậu. Làm dày rậm và tạo hình dáng tán lá bằng cách tỉa bớt các chồi non chỉ chừa lại 2 lá vào cuối mùa xuân đến mùa hè . Công việc giằng dây có thể được làm vào bất cứ mùa nào, song ít nhất ba tháng sau khi thay chậu. Bảo quản phần vỏ cây.

Bón phân: Cách 20 – 30 ngày từ mùa xuân cho đến mua thu và cách mỗi 40 – 60 ngày vào các thời điểm khác trong năm.

Lưu ý: Cây có tính nhạy cảm cao với những thay đổi bất ngờ về nhiệt độ mà việc này có thể làm cho lá rụng hết. Vào mùa đông giữ cho cây ở một nơi sang sủa, ấm áp hoặc trong nhà kính. Nếu ở bên trong nhà thì nên xịt cho tán lá mỗi ngày ít nhất một lần bằng nước có nhiệt độ ôn hòa. Tưới nước khi đất bị khô đi phần nào.
Comments