Các loại cây cấm trồng trên đường phố Phú Thọ

DANH MỤC

CÂY CẤM TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

1. Danh mục cây cấm trồng trên đường đô thị:

Hai mươi chín (29) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường đô thị.

Stt

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bạch đàn chanh

Eucalyptus maculata var citriodora

Cây lấy gỗ theo thời vụ từ 5 - 7 năm, cây có độ cao lớn, tán thuỗn, không có giá trị bóng mát.

2

Bạch đàn đỏ

Eucapyptus hobusta smith

3

Bạch đàn lá liễu

Eucapyptus exerta f.v muell

4

Bạch đàn trắng

Eucalyptus resinefera smith

5

Chò nâu

Dipterocarpus tonkinensis chev

Cây thân gỗ lớn.

6

Chùm bao lớn

Hydnocarpus anthelmintica pierre

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

7

Dáng hương

Pterocarpus pedatus pierre

Cây thân gỗ lớn

8

Dầu nước

Parashrea stellata kur

9

Gáo

Sarcocephalus cordatus miq

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

10

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

11

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

12

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

13

Mỡ

Manglietia glauca bl.

Cây lấy gỗ theo thời vụ, thân cao, không có giá trị bóng mát.

14

Muỗm

Mangifera foetida lour

Cây ăn quả, cành giòn, dễ gãy.

15

Nhãn

Euphoria longan (lour) steud

16

Sến

Bassia pasquieri h.lec

Cây thân gỗ lớn.

17

Tếch

Tectona graudis linn

Cây thân gỗ lớn, lá rụng nhiều.

18

Thị

Diospyros bubra h.lec

Cây gỗ lớn, mùa quả bẩn đường phố.

19

Trôm

Sterculia foetida L.

Quả to, hoa có mùi.

20

Vông đông (Bã đậu)

Hura crepitans L.

Mủ và hạt độc.

21

Bồ kết

Gleditschia fera (Lour.) Merr.

Thân có nhiều gai rất to.

22

Cao su

Hevea brasiliensis (A.Juss.) Muell. Arg.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

23

Cô ca cảnh

Erythroxylum novagrana -tense (Morris.) Hieron

Lá có chất Cocain gây nghiện.

24

Gòn

Ceiba pentendra (l.) Gaertn.

Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

25

Trúc đào

Nerium oleander L.

Thân và lá có chất độc.

26

Xiro

Carissa caiandas L.

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

27

Trám đen

Canarium nigrum engler

Quả khuyến khích leo trèo, gây mất vệ sinh đường phố.

28

Mã tiền

Strychnos nux-vomica

Hạt có chất Strychinine gây độc.

29

Gạo

Gossampinus malabarica merr

Thân có gai, cành nhánh giòn dễ gãy; rụng lá hoàn toàn vào mùa đông, hoa rụng gây mất vệ sinh, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

2. Danh mục cây hạn chế trồng trên đường đô thị:

Mười một (11) loài cây sau đây thuộc danh mục cây hạn chế trồng.

Stt

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bàng (các loại)

Terminalia catappa L.

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

2

Các loài cây ăn quả khác.

 

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

3

Cau vua

Roystonea regia O.F. Cook

Bẹ lá to, cứng, gây nguy hiểm cho người, công trình và phương tiện.

4

Cọ

Livistona laribus Merr.ex Champ

Quả khuyến khích leo trèo, gây mất vệ sinh đường phố.

5

Da, Sung, Sanh

Ficus spp.

Các loài da có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

6

Dâu da xoan

Spondias lakonensis

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

7

Dừa

Cocos nucifera L.

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

8

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris L. R. Br

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi gây khó chịu kho người.

9

Si

Ficus benjamina linn

Có rễ phụ làm hư hại công trình. Không cấm trồng đối với cây được trồng làm cây cảnh tạo tán.

10

Sọ khỉ, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

11

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Cành nhánh giòn, dễ gãy.

 

Comments