Các loại cây cấm trồng trên đường phố TP HCM

DANH MỤC

CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Hai mươi tám (28) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người; những cây ăn quả; các cây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Vỉa hè

Dải phân cách

1

Bã đậu

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

x

x

Mủ và hạt độc.

2

Bàng

Terminalia catappa L.

Combretaceae

x

x

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

3

Bồ kết

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

Thân có nhiều gai rất to.

4

Các loài cây ăn quả

 

 

x

x

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

5

Cao su

Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.

Euphorbiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

6

Cô ca cảnh

Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron

Erythroxylaceae

x

x

Lá có chất cocaine gây nghiện.

7

Da, Sung

Ficus spp.

Moraceae

x

 

Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình; dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Không cấm trồng đối với cây được trồng làm cây cảnh tạo tán.

8

Dừa

Cocos nucifera L.

Arecaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

9

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.

Mimosaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông); cành nhánh giòn dễ gãy.

10

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Arecaceae

x

 

Quả có chất gây ngứa.

11

Gáo trắng

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

12

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

13

Gòn

Ceiba pentandra Gaertn.

Bombacaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

14

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

15

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

16

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

17

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.

Flacourtiaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

18

Lòng mức

Wrightia annamensis Eb. et Dub.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

19

Lòng mức lông

Wrightia pubescens R. Br.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

20

Mã tiền

Strychnos nux -vomica L.

Loganiaceae

x

x

Hạt có chất strychnine gây độc.

21

Me keo

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x

 

Thân và cành nhánh có nhiều gai.

22

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người.

23

Sọ khỉ, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Meliaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

24

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

x

x

Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc.

25

Trôm hôi

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

x

x

Quả to, hoa có mùi.

26

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

x

x

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

27

Trúc đào

Nerium oleander L.

Apocynaceae

x

x

Thân và lá có chất độc.

28

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x

 

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

Ghi chú: x: Vị trí cấm trồng cây.

Comments