Cây Nhãn‎ > ‎

Qui trình xử lý nhãn ra hoa ở ĐBSCL

    Do nhãn đòi hỏi phải có điều kiện nhiệt độ thấp để phá vỡ thời kỳ miên trạng để chuyển sang giai đoạn sinh sản nhưng sau đó phải có điều kiện nhiệt độ cao để mầm hoa phát triển nên rất khó điều khiển cho nhãn ra hoa vào tháng 10-11 để có thể thu hoạch vào dịp lễ Thanh Minh và tết của người Khmer (tháng 4-5), là thời điểm bán được giá cao trong nhiều năm qua. Hơn nữa, điều kiện mưa dầm, ẩm độ trong đất cao và ảnh hưởng của mùa lũ, mực thuỷ cấp dâng cao trong tháng 9-10 cùng với điều kiện nhiệt độ thấp vào tháng 12-1 là những điều kiện bất lợi cho sự ra hoa và sự phát triển của phát hoa.

    Trong quy trình kích thích ra hoa, ngoài một số biện pháp chính tác động cho cây ra hoa, cần phải chú ý những kỹ thuật canh tác quan trọng sau đây để đạt được năng suất và chất lượng cao (Ungasit và ctv.,, 1999):

 • Kích thích ra đọt mới ngay sau khi thu hoạch bằng cách tỉa cành (Hình 5.17), bón phân đạm cao và tưới nước đầy đủ.
 • Giai đoạn 1-2 tháng trước khi ra hoa cần ngưng bón phân đạm, giảm ẩm độ đất để chồi trưởng thành và đi vào thời kỳ nghỉ.
 • Giai đoạn trước khi ra hoa nên bón nhiều phân lân và kali
 • Sau khi ra hoa nên bón phân đạm và lân cao
 • Một tháng trước khi thu hoạch nên bón phân kali cao.


    Xử lý nhãn Long ra hoa

    Nhãn long có tập tính ra hoa tự nhiên vào tháng 2-3 và hầu như có thể xử lý cho ra hoa quanh năm. Nếu được kích thích liên tục nhãn Long có thể cho 2 vụ/năm. Việc điều khiển cho nhãn Long ra hoa phụ thuộc vào việc tỉa cành. Nhãn sẽ ra hoa sau khi phát triển hoàn toàn đợt đọt thứ nhất. Trong mùa thuận (ra hoa vào tháng 2-3) do ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ thấp nên có thể không cần phải áp dụng biện pháp kích thích nào cây nhãn vẫn ra hoa. Tuy nhiên, trong mùa mưa (mùa nghịch) để giúp cho cây ra hoa tập trung cần kích thích cho cây ra hoa bằng cách “xiết” cành và phun Nitrat kali (1,0-1,5%) hai tuần sau khi sứa cành để kích thích ra hoa ra tập trung.

    Các giai đoạn trong quá trình kích thích ra hoa được tóm tắt như sau:

 • Tỉa cành - Khoanh cành: 30-35 Ngày
 • Khoanh Cành - Nhú bông: 15-20 Ngày
 • Nhú Bông - Rớt Nhụy: 15-20 Ngày
 • Rớt Nhụy - Thu Hoạch: 75-90Ngày

    Tổng Cộng 5-5,5 Tháng

    Qui trình kích thích ra hoa nhãn Long thường bắt đầu từ lúc tỉa cành, tuy nhiên để kích thích cho nhãn đâm chồi mạnh, nên cuốc phơi gốc từ 5-7 ngày trước khi tỉa cành. Công việc tỉa cành cho nhãn ra hoa tùy thuộc vào mùa vụ. Vào mùa khô hay mùa thuận có thể tỉa cành sâu kết hợp với việc sửa tán cây nhưng vào mùa mưa chỉ nên tỉa cành ngắn. Do mùa khô có nhiệt độ cao nên cành phát triển mạnh, mùa mưa cành phát triển yếu hơn nên nếu tỉa quá sâu cành sẽ không phát triển được. Điều cần nhớ là tỉa cành quá sâu cây sẽ đâm nhiều chồi non, phải tốn nhiều công để đánh tỉa, nếu tỉa quá ngắn cành sẽ mau dài. Thông thường có thể tỉa còn 3 đôi lá hay tỉa dưới lá “đồng tiền” (dưới trục phát hoa của vụ trước).

    Phun bayfolan (30cc/8 lít), HVP ở giai đoạn 10 và 20 ngày sau khi đậu trái giúp hạn chế sự rụng trái non và tăng năng suất so với đối chứng (Bùi Thị Mỹ Hồng, 1995). Giai đoạn 1-1,5 tháng trước khi thu hoạch cần tăng cường bón hoặc phun phân kali để giúp trái ngọt.

    Qui trình ra hoa của nhãn Long có thể tóm tắt theo sơ đồ sau: Ra hoaThu hoạchTỉa cànhSứa cành +Phun hóa chất Mùa NghịchThu hoạch Tỉa cành Ra hoa Sứa cành +phun hóa chất Mùa thuận Phun MKP 0,5% Phun MKP0,5% 123456789101112Tháng Hình 5.18  Quy trình xử lý nhãn Long ra hoa 2 vụ/năm- kiểm tra lạiXử lý ra hoa nhãn Da Bò

    Nhãn Da Bò là giống có khả năng sinh trưởng mạnh, năng suất rất cao, phẩm chất ngon, thích hợp với nhiều vùng đất khác nhau nhưng có nhược điểm là không ra hoa trong điều kiện tự nhiên mà đòi hỏi phải có biện pháp xử lý ra hoa (Châu và ctv., 1998). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiệt thấp trong tháng 12-2 và sau đó nhiệt độ cao trong tháng 3 nên việc xử lý cho nhãn da bò ra hoa trong mùa thuận vào tháng 3 dl tương đối dễ và đạt kết quả cao. Xử lý cho ra hoa trong mùa nghịch đạt tỉ lệ thấp và có thể ảnh hưởng đến sự ra hoa ở vụ sau nên trước đây một số nhà vườn e ngại, không thích sản xuất nhãn Da Bò mùa nghịch. Hiện nay, nhờ sử dụng hóa chất Chlorate kali nên cũng như ở Thái Lan, việc điều khiển cho nhãn ra hoa hầu như quanh năm.

    Việc tỉa cành và chăm sóc phân bón sau khi thu hoạch cũng giống như trên cây nhãn Long, nghĩa là phải làm cho chồi phát triển mạnh, không bị sâu bệnh để chồi đủ khả năng ra hoa và nuôi trái. Công thức phân với lượng đạm cao kích thích ra đọt tốt nhưng có thể ảnh hưởng đến sự ra hoa, nhất là lượng phân thúc ra đợt đọt thứ hai. Thông thường nhà vườn tiến hành xử lý cho cây ra hoa khi cây ra hai lần đọt, nhưng cũng có thể xử lý khi cây có một đợt đọt phát triển tốt hoặc ba lần đọt. Tuy nhiên, khả năng cho năng suất sẽ tăng theo số cơi đọt, nhất là khi ta tỉa cành kết hợp với tạo tán, cành mới còn tơ nên cơi đọt đầu sẽ ra hoa kém hơn cơi đọt thứ hai và thứ ba. Thời gian ra một cơi đọt trung bình từ 25-30 ngày, mùa mưa thời gian ra đọt thường kéo dài. Dựa vào ngày kích thích ra hoa và số lần ra đọt mong muốn mà nhà vườn quyết định thời gian tỉa cành thích hợp. Ngoài biện pháp bón phân với tỉ lệ lân và và kali cao trước khi kích thích ra hoa có thể làm giảm sự sinh trưởng của cây bằng cách phun phân MKP (0-52-34) ở nồng độ 0,5%.

    Việc kích thích ra hoa cho nhãn tiêu Da Bò được nhà vườn ở Bến Tre tóm tắt theo phương châm: “khứa cổ-lột da”. Vì cây nhãn Da Bò sinh trưởng rất mạnh nên nhánh nhãn rất mau liền da. Nếu khoanh vỏ quá ngắn nhánh sẽ bị liền da trước khi nhãn ra hoa, nếu khoanh cành quá dài nhánh không liền da được có làm chết cành. Do đó, để đảm bảo cho cây ra hoa đạt kết quả cao nhà vườn lột một miếng da từ 5-10 mm, sau đó buộc dây để nhánh không liền da được. Biện pháp nầy đạt kết quả cao nhưng phải tốn công cắt dây khi cành đã ra hoa. Hiện nay, để kích thích cho nhãn tiêu da Bò ra hoa quanh năm, Chlorate kali với liều lượng 20-30 g/m đường kính tán được áp dụng bằng phương pháp tưới vào đất giúp cho cây có tỉ lệ ra hoa cao trong mùa nghịch. Ngoài ra, phun Nitrate kali ở liều lượng 1% ở giai đoạn nhú mầm hoa giúp cho hoa ra tập trung (4 tuần sau khi khoanh cành hay hóa chất) Thời gian từ khi khoanh cành đến khi ra hoa từ 30-35 ngày và thu hoạch khoảng 5-5,5 tháng.

    Bón phân và phòng trừ sâu bệnh từ lúc đậu trái đến khi thu hoạch tương tự như nhãn Long.

    Các giai đoạn trong quá trình kích thích ra hoa được tóm tắt như sau:

 • Tỉa cành - Khoanh cành: 60-90 Ngày
 • Khoanh Cành - Nhú bông: 30-35Ngày
 • Nhú Bông - Rớt Nhụy: 25-30 Ngày
 • Rớt Nhụy - Thu Hoạch: 90-105Ngày

    Tổng Cộng 7-8,5 Tháng

TS. Trần Văn Hậu

……………..
Xem thêm: cây làm thuốc, cây lá màu: cây công trình, cây bóng mát, phân bón, thuốc, sâu bệnh
Cây lộc vừng, cây bưởi, cây bằng lăng, cây sấu; cây cau vua; cây mít; cây xoài; cây vú sữa.
Comments