Các hệ thống canh tác nông nghiệp

CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

Độc canh và canh tác liên tục là hệ thống canh tác thường thấy trong thực hành nông nghiệp hiện tại. Theo ý nghĩa sinh thái, chúng hoàn toàn phản tự nhiên. Hệ quả là, hệ thống canh tác này gây nên nhiều vấn đề khó khăn như thiếu chất dinh dưỡng, dịch bệnh. Những vấn đề đó rất nghiêm trọng. Để giải quyết khó khăn, chúng ta cần một hệ thống canh tác thay thế.

Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu:
1) Các vấn đề xảy ra với hệ thống canh tác hiện nay, bao gồm:
* Độc canh
* Canh tác liên tục
2) Một hệ thống canh tác thay thế dựa trên :
* Canh tác nhiều loài
* Luân canh
* Canh tác kết hợp