Canh tác liên tục

Canh tác liên tục

Canh tác liên tục là việc trồng một số loài cây nhất định trên cùng một mảnh đất hàng năm hoặc liên tục theo mùa. Chẳng hạn, một nông dân trồng bắp cải vào vụ đông năm ngoái, năm nay ông ta lại tiếp tục trồng bắp cải vào vụ đông trên cùng một mảnh đất. Các khó khăn gặp phải là:
* Thiếu chất dinh dưỡng (vi lượng) đặc biệt
Thiếu Zn và S là những ví dụ điển hình của việc thiểu chất dinh dưỡng vi lượng. Nguyên nhân chính là do canh tác liên tục đòi hỏi tiêu hao chất dinh dưỡng đó một cách liên tục và việc sử dụng các loại phân bón hóa học khác cũng chỉ cung cấp được rất ít chất dinh dưỡng (N.P.K). Trong trường hợp này, có dùng thêm các loại phân bón hóa học khác bổ sung chất dinh dưỡng cũng không giải quyết được vấn đề. Ta cần luân canh và cung cấp chất hữu cơ cho đất.
* Các dịch bệnh đặc biệt
Vùng quanh rễ cây rất đặc biệt và khác xa so với các vùng khác trong đất về hoạt động của vi sinh vật. Các vi sinh vật thường ưa hoạt động trong vùng rễ cây do có nhiều chất tiết ra từ rễ. Mỗi vùng rễ cây tạo một điều kiện riêng biệt cho một loài vi sinh vật đặc biệt. Ví dụ vùng quanh rễ cây cà chua là môi trường thuận lợi cho giun tròn phát triển trong khi cây ngô (cây ngũ cốc) thì không thể. Vì vậy, nếu liên tục canh tác thì sẽ tạo điều kiện cho một số vi sinh vật nhất định phát triển, gây nên các bệnh đặc biệt cho cây.

Số lưng vi sinh vt

 

Canh tác cà chua liên tục và không liên tục

 

 

Vi sinh vt

Canh tác liên tc

Canh tác không liên tc

Nm (F)

2,1 x 104 ( 4,4 x 105)

1,3 x 103 (9,0 x 102)

Vi khun (B)

1,8 x 106 (1,8 +- 107)

6,8 x 105 (1,9 x 107)

Giun tròn

25 (28)

0 (0)


T lệ B/F                          85,7 (40,9)                        523 (21111)

 

*(         ) mt tháng sau khi cấy

 

Ca M.  Kobayashi, 1985 (Vi sinh vt và cht hu cơ)


Xem thêm:
Comments