Một số tác hại khác của nông nghiệp hóa học

Một số tác hại khác của nông nghiệp hóa học

Sự biến mất của các giống loài địa phương

Giống loài địa phương là cơ sở di truyền để cải tiến giống và là nguồn dự trữ vô cùng quan trọng cho tương lai. Tuy nhiên, mỗi năm các giống loài địa phương biến mất càng nhiều. Nguyên nhân chính là việc sử dụng giống cao sản HYV và giống lai tạo (F1). Nhà nông đã bỏ không dùng các giống loài địa phương mà trồng một vài giống cao sản HYV và giống lai tạo. Điều đó đã thúc đẩy sự độc canh và gây ra mất cân bằng sinh thái trong nông nghiệp.

Những vấn đề khác
Ngoài những vấn đề trên còn một số vấn đề khác nữa. Một trong những vấn đề nghiêm trọng ở vùng canh tác là mực nước ngầm trong đất bị giảm sút. Loại giếng khoan sâu giờ đây được dùng phổ biến để tưới nước cho vườn cây vào mùa đông (mùa khô). Tuy nhiên điều này khiến cho mực nước ngầm trong đất giảm xuống. Nhiều bơm tay không hoạt động được trong những khu vực có nhiều giếng khoan đang hoạt động. Nếu như tiếp tục sử dụng quá mức nước ngầm, nước trong đất sẽ cạn kiệt. Nếu hàm lượng sắt trong nước ngầm cao, sự tích tụ sắt trong đất là một vấn đề. Điều đó sẽ tạo ra những vấn đề mất cân bằng về chất dinh dưỡng v.v... trong tương lai.
Comments