Nông nghiệp hóa học làm xuống cấp chất lượng thực phẩm

Sự xuống cấp chất lượng thực phẩm

Những sản phẩm được trồng bằng phân hóa học đều kém chất lượng. Có thể thấy rõ chất lượng thực phẩm thấp trong hương vị và khả năng bảo quản sản phẩm. Người ta cho là lúa và thực vật vốn được chăm bón bằng phân hóa học đều không có hương vị và không thể được bảo quản trong thời gian lâu dài. Những người tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp hóa học có thể phàn nàn rằng người dân đã có những ý nghĩ sai lầm và không khoa học. Tuy nhiên quan niệm của người dân là đúng đắn. Chất lượng kém không chỉ thể hiện trong hương vị và khả năng bảo quản mà cả về hàm lượng chất dinh dưỡng trong sản phẩm.
Gần đây có nhiều nghiên cứu về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm đã nêu ra sự khác biệt giữa sản phẩm được chăm bón bằng phân hóa học và sản phẩm được chăm bón bằng phân hữu cơ ở Nhật Bản. Kết quả là sản phẩm được chăm bón bằng phân hóa học có hàm lượng chất dinh dưỡng thấp hơn, và hàm lượng nước cao có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến cho sản phẩm kém hương vị và khả năng bảo quản thấp.

Sự khác biệt về cht lượng sn phm*

 

 

Cht lưng

Bón phân hữu cơ

Bón phân hóa hc

Cht khô

 

 

Vitamin C

 

 

Vitamin C sau khi nu

 

 

Vitamin C sau 10 ngày

5,9 %

 

 

67 mg/ 100g

 

 

24 mg/ 100g

 

 

38 mg/ 100g

3,60%

 

 

30 mg/ 100g

 

 

10 mg/ 100g

 

 

2 mg/ 100g

*Mu ly t Komastuna ( một loi bp ci Trung Quc) ca nhóm nghiên cứu

Trưng trung cp nông nghip Sanbongi Nht Bản năm 1985.


Xem chi tiết:
Comments