Sự phân bổ chất dinh dưỡng ở rừng nhiệt đới

Sự phân b cht dinh dưng rừng nhiệt đi


Chất dinh dưng tại rng lúc đu đưc d tr ở hai nơi. Mt là ở các mô sng (lá, cành, gc v.v…) hu hết thưng ở trên mặt đt, tr rễ. Hai là các chất hu cơ (lá rng, mùn v.v…) trong đt. Sự phân b chất dinh dưng rt khác nhau gia rng nhit đi và rừng ôn đi.

 

T l 50-50 ti rng ôn đi, 50% tng lưng dinh dưng được d tr các mô sng (trên mặt đt) na còn lại được d tr trong đt dưi dng cht hu cơ. Tại rng nhiệt đi, t l đó 20:80 đến 10:90. Như vậy, 80 đến 90 % tổng dinh dưng được d tr trong các sng ch 10-20% d tr trong đt. Sự khác nhau do tc độ phân hủy khác nhau (bao gm cả khoáng hóa) gia vùng ôn đi và vùng nhiệt đi thể hin trên bn đồ

 

Nhit độ ẩm độ cao vùng nhit đi to ra nhng điều kiện ti ưu cho s phân hủy nên din ra nhanh chóng. T đó dẫn đến việc các chất khoáng sn sàng cho cây sớm hơn cht hu cơ không ở trong đt lâu nên các cht hu cơ chứa đựng trong đt ít hơn so vi rng ôn đi.


Cu trúc nhiều tng ca rừng tự nhiên

Như chúng ta đã thy, khí hậu nhiệt đi rất cc đoan và lưng hu cơ trong đt tương đối ít. Loại h thng nào s thích hợp vi nhng điu kiện như vậy? Thiên nhiên đã ch cho chúng ta mt hình thái tưng trong rng t nhiên thảm thc vật nhiều tng. Cu trúc nhiu tng thể điều hòa các điều kiện cc đoan sdng năng lưng t nhiên và tài nguyên t nhiên mt cách thích đáng.

 

Theo biểu đ, cu trúc ca rng gồm có:

 

1) Cây lớn vi tán rng có th phủ toàn b rng

 

2) Cây nhdưi tán ca các cây lớn

 

3) Cây nh và cây ưa bóng dưi cây nh

 

4) Đt có c và thảm mc

 

Ánh sáng gay gắt đưc cây s dng không bao giờ ri trc tiếp tới mặt đt. Trưc tiên các tán cây cao nht, cây nhỡ cây nh chịu tác đng ca mưa lớn nưc mưa không bao giờ rơi trc tiếp xung mặt đt. Kết quả là, nưc mưa ngấm t t vào thảm mc, đt rễ cây trong rng đưc hưng hiu quả ti đa. T đó, rng t nhiên s dng năng lưng ca ánh nng mạnh mưa nặng ht mt cách thích đáng.

 

Sản lưng cao v sinh khi ca rng nhit đi kết quả ca vic s dụng ti đa năng lưng mặt tri nưc cùng s phân hủy nhanh chóng giúp giải phóng cht khoáng trong thời gian ngn.


Xem các bài tiếp theo:
Comments