Vấn đề nông nghiệp trong hệ sinh thái nhiệt đới

Vn đề nông nghiệp trong hệ sinh thái nhiệt đi


Khí hậu cc đoan s phân hy nhanh chóng din ra mt cách tích cc trong rng không hot đng theo cùng mt kiu như trong nông nghip. Ngưi ta quy ưc canh tác nông nghip bt đu bng vic cht và khai hoang rng. T đó, đt blấy đi 80-90% tổng chất dinh dưng đt s b thiếu cht hu cơ, độ phì nhiêu, khả năng giữ nưc các phẩm cht tt khác ca đt. Ngoài ra, ánh nắng gay gt có thể chiếu trc tiếp tới mặt đt làm thoái hóa cấu trúc đt khiến đt rn li. Mưa ln xói trc tiếp vào mặt đt và có kh năng ch giữ đưc ít lp đt mỏng trên mặt, gây nên hin tưng xói mòn đt, lt, hạn hán và các thiên tai khác.


Xói mòn

 

75.000 triệu tấn đất mt b xói mòn hàng năm trên thế gii, tương đương vi 15 tn trên mt đơn v đầu ngưi.

 

27 triệu acres đất nông nghip b mất hàng năm do s xói mòn đó. Din tích này ln hơn tổng diện tích đất nng nghip (20 triu acres) ca Bangladesh.

 

Tỷ lệ xói mòn: Đt nông nghiệp - 20 tn/ acre/ năm

 

Rng nhit đi - 0.04 tấn/ acre/ năm

 

S liệu ly từ “Còn xa thiên đưng” ca John Seymour và Hervert GirardetNhư chúng ta thấy, đc điểm ca h sinh thái nông nghiệp vùng nhiệt đi rt rõ ràng, nhưng lại khó khăn để cân bng. Ta phải nhanh chóng xây dng mt h canh tác thích hp, ths dụng năng lưng tài nguyên thiên nhiên hp lý, sc mạnh chống các thiên tai không tính phá hoi đối với s cân bng sinh thái ca khu vc. Tt nhiên, đó không phi bản sao ca cái chúng ta gi hệ canh tác hin đi. Nếu chúng ta thành công trong việc xây dng mt h canh tác thích hợp cho vùng nhit đi thì năng lc sn xut ca h nông nghip đó thể ln hơn nông nghip ôn đi. Thiên nhiên đã ch cho chúng ta thấy rằng vùng nhit đi có nhiu tiềm năng hơn vùng ôn đi.

 

Nông nghiệp nhân to nhưng nằm trong thiên nhiên. Nông nghiệp s không tn tại bên ngoài nguyên tắc ca thiên nhiên. Lch s loài ngưi cho chúng ta thấy nhiu nn văn minh đã ni lên ri mất đi nhng sai lầm mc phi khi tác đng tới thiên nhiên. Nền văn minh đã vưt qua cái cây để li sa mạc đng sau”. Điều đó đã xảy ra trong quá kh tiếp tục đến hin ti. Hiện nay các nưc vng nhit đi đang phải đối mặt với nhng vn đề sinh thái nghiệm trng đó là vic phá rng và sa mạc hóa. Nguyên nhân ch yếu là li canh tác không phù hp và có tính cht phá hoại đối vi h sinh thái. Chúng ta th hiu được vic canh tác nông nghiệp không đúng đn thể hy diệt nn tng sinh thái, cũng chính cơ s ca loài ngưi. Điu đó dễ dàng xảy ra với hệ sinh thái nhiệt đi.


Xem các bài tiếp theo:
Comments