Sự khác nhau giữa nông nghiệp và rừng tự nhiên

 Sự khác nhau giữa nông nghiệp và rừng tự nhiên


Sự đa dng

 

Sự khác nhau ln nhất gia rng t nhiên và nông nghiệp s lưng các loài. Trong rng t nhiên có mt s lưng ln các loài cây với hơn 100 loài đã được tìm thấy trên 1 acre (4046 m2). Còn với 1 acre trên đt nông nghiệp, ch mt s ít loài hoc đôi khi là độc canh. Độc canh trong nông nghip là nguyên nhân chủ yếu cho s mất cân bng hệ sinh thái nông nghiệp.

 

Các vn đề dch bệnh

 

Trong rừng tự nhiên hầu như không có vấn đề dịch bệnh, cũng không có tình trạng một loại côn trùng hay dịch bệnh tàn phá toàn bộ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, trong nông nghiệp, vấn đề này lại rất nghiêm trọng. Một loại côn trùng hay dịch bệnh thường phá hủy toàn bộ mùa màng. Nguyên nhân chính là do độc canh hoặc thiếu s đa dng. Trong rng t nhiên, cái đưc gi là côn trùng hay dch bnh không thể bùng n mt cách bit lp vì s đa dạng v loài và mt chui thc phẩm cân đối (tháp sinh thái) luôn đt côn trùng vào nhng điều kiện nht định (hn chế slưng). Dch bnh nếu cũng không thể phá hy toàn b khu rng ch tn công mt s loài cây (thói quen ăn ung).

 

Độ phì nhiêu của đất

 

H thng duy trì độ phì nhiêu ca đt rt lý tưng, tăng dn và bền vng. Không có s phá hy độ phì nhiêu trong rng. Nguyên nhân ch yếu là vòng chu chuyển dinh dưng không b đo ln thảm thc vật trên mặt đt. Vòng chu chuyển dinh dưng làm tăng độ phì nhiêu ca đt và thm thực vt giúp bảo v và duy trì độ phì đó. Mt khác, việc gim độ phì là vấn đề ch yếu trong nông nghip vì hu hết sinh khi b mất khi đt nông nghiệp qua quá trình thu hoạch. Rất ít hoặc thậm chí không có sinh khi đưc lấy lại cho đt nên độ phì nhiêu ca đt nông nghip ngày càng giảm. Hơn na, đt trc gây ra xói mòn đt nên độ phì nhiêu ca đt càng giảm.

 

 Sn xut sinh khi

 

Theo sơ đ, rng có th sản xut ra mt lưng sinh khi khng l, gp hai lần đt nông nghip. Nguyên nhân là do cu trúc nhiu tng ca thảm thực vật trong rng và mt lần na vòng chu chuyển dinh dưng không b đo ln. Cấu trúc này đm bo tn dng ti đa năng lưng t nhiên (mặt trời, mưa, gió v.v…) vòng chu chuyển dinh dưng cung cp độ phì nhiêu cho đt. Trên đt nông nghip, cu trúc thảm thc vật theo chiu ngang nên không th tn dng năng lương t nhiên mt cách thích hợp. Việc lấy đi sn phẩm khi mặt đt làm giảm độ phì nhiêu ca đt, t đó vòng chu chuyển dinh dưng b đo ln. thế, sản lưng đt nông nghiít hơn nhiu so vi sản lưng rng t nhiên mặc nhiu tác đng đu vào nhân tạo (ngoại lai). Rng t nhiên không cần đu vào nhân to.


Comments