Bón phân cho cao su

đăng 05:31 17 thg 3, 2013 bởi công trình cây

Bón phân cho cao su

·         Bón phân ở vườn cây con:

+ Bón lót: 40-60 tấn phân chuồng hoai mục+ 300kg phôtphat canxi (Ca3PO4) trộn với đất để cho 1 ha vườn cây con.

+ Bón thúc: Sau khi trồng 30 ngày, lúc cây con có 2 tầng lá. Bón đạm urê + SA + phôtphat 2canxi+ sunfat kali + Mg bón vào gốc hoặc pha vào nước tưới cho cây. Tưới nhiều lần, các lần tưới cách nhau 15-20 ngày .Sau 5 tháng cây có thể dùng để làm gốc ghép.

·         Bón phân cho cao su ở vườn kiến thiết cơ bản:

+ Bón lót: Bón cho mỗi cây 5-10kg phân chuồng + 100-165g apatit (30-50g P2O5) .Phân trộn với đất bột cho vào hố đào sẵn. Lấp hố cao hơn mặt đất chung quanh 5 cm, cắm cọc ở tâm hố để đánh dấu. Bón lót thực hiện trước khi trồng 10 ngày.

+ Bón thúc: Phân đạm và kali bón 2 đợt  trong một năm, bón vào tháng 4-5 và tháng 10-11.

      Năm thứ nhất đến năm thứ 4 bón theo tán lá.

     Từ năm thứ 5 trở đi bón theo băng, rộng 1 m giữa hai hàng cao su đã sạch cỏ. Rạch được xới sâu 5-10cm, để cho phân xuống, sau đó lấp đất lại.

     Rễ cao su nhiều, ăn nông và ăn lên, vì vậy không cần thiết phải xẻ rãnh  quá sâu để bón phân.

     Lượng phân bón thay đổi tuỳ thuộc vào loại đất và mật độ cây. Cao su trồng trên đất đỏ với mật độ 555 cây/ha được khuyến nghị lượng phân bón như sau (đơn vị tính là g/gốc):

 

 

N

P2O5

K2O

Năm 1

33g(72 g urê)

36g ( 120g apatit)

16g ( 27g KCl)

Năm 2

66 (144g - )

72g( 341g -)

24g( 40g -)

Năm 3

99 (216 g - )

108g ( 360g- )

36g( 60g -)

Năm 4

132 ( 288g - )

145g ( 486g - )

46g ( 77g -)

Năm 5

165 ( 360g - )

180g (603g -)

54g ( 90g - )

Năm 6

165 ( 360g - )

180g ( 603- )

54g ( 90g - )

Ở trên đất xám lượng phân tăng lên khoảng 20%.

·         Bón cho phân vườn cao su kinh doanh:

Ở thời kỳ này, bón phân cho cao su cần dựa vào kết quả theo dõi sinh trưởng của cây, tình trạng các chất dinh dưỡng trong đất, trong lá, trong quả cao su để xác định lượng phân bón cần thiết và thời gian bón đúng.

 Bảng 10: lượng phân bón cho vườn cao su kinh doanh

Năm cạo mủ cao su thứ

1-11

12-25

Mật độ cây/ha

450

350

Loại đất

Đỏ

Xám

Đỏ

Xám

Phân đạm

N(g/cây)

150

180

200

230

Urê(kg/ha/năm)

147

175

152

230

Phân lân

P2O5 (g/cây)

120

150

140

170

Apatit 30% P2O5 ( kg/ha/năm)

180

225

163

198

Phân kali

K2O( g/cây)

150

180

120

150

KCl( kg/ha/năm)

112

135

70

87

Cộng lượng phân bón( kg/ha)

 

439

535

385

460

Đối với cao su kinh doanh hàng năm phải được bón N và K. Phân P cần được bón 2 năm 1 lần.

Thời gian bón: Mỗi năm bón 2 đợt: đợt 1 bón 2/3 lượng phân vào đầu mùa mưa( tháng 4-5). Đợt 2 bón 1/3 lượng phân còn lại vào cuối mùa mưa( tháng 10).

Cách bón là rãi thành băng rộng 1-1,5m ở giữa 2 hàng cây cao su, trộn vùi vào đất.

Theo tài liệu của tổng cục cao su, lượng phân bón cho vườn cao su kinh doanh được khuyến nghị như ở bảng 10.

Comments