Cây hồng xiêm - bón phân cho hồng xiêm

Bón phân cho hồng xiêm

   Rễ cây hồng xiêm thường tập trung ở tầng đất mặt và cách gốc ½ tán cây. Vì vậy bón phân cho hồng xiêm không nên bón xa gốc và bón quá sâu:

- Hố trồng hồng xiêm được đào với đường kính 60cm, sau 50cm. Đào xong bón lót cho mỗi hố 5-10kg phân chuồng trộn tro trấu.

-Thời kỳ cây con: Từ lúc trồng cho đến khi ra quả. Thường là 3 năm. Lượng phân bón được tăng dần từ năm thứ nhất đến năm thứ 3. Lượng phân bón cho một cây là : 50-150g urê+50-150g DAP+30-100g KCl.

   Lượng phân trên được chia thành 3-4 lần bón.Các lần bón cách nhau 2-4 tháng.Khi cây còn nhỏ, hoà phân vào nước để tưới cho cây.

- Thời kỳ cây trưởng thành: Lượng phân bón được tăng dần qua các năm trong phạm vi lượng phân nêu dưới đây và tăng trong thời gian cây đến 10 tuổi, sau đó ổn định ở mức cao nhất. Lượng phân bón cho một cây 1 năm là : urê: 0,5-2 kg; DAP: 0,5-1,5 kg; KCl:0,3-0,5 kg. Nếu bón phân NPK (16:16:8) thì dùng 1,5-4,5kg/cây/năm.

    Lượng phân trên được chia thành 2-4 lần để bón vào các tháng 2,5,7,10.

    Khi bón phân cuốc thành rãnh ½ vòng tròn hoặc đào từng hố nhỏ vòng quanh tán.Rải phân xong, lấp đất lại. Năm sau lại bón phân vào ½ tán bên kia.

Comments