Những điều cần lưu ý khi trộn phân

đăng 05:58, 17 thg 3, 2013 bởi công trình cây

Có những loại phân trộn được với nhau và khi bón cho cây các nguyên tố dinh dưỡng trong hỗn hợp đều phát huy được tác dụng tốt. Tuy vậy, có những loại phân không trộn lẫn với nhau được, bởi vì khi trộn, loại phân này có thể làm mất hoặc giảm các nguyên tố dinh dưỡng có ở trong loại phân kia, hoặc tạo thành các chất có hại cho cây, làm xấu đất. Khả năng trộn của các loại phân xin xem bảng sau:

Khả năng trộn lẫn các loại phân 

 

Sunphat đạm, clorua đạm, phôtphat đạm

Nitrat đạm

Đạm urê

Supe lân

Apatit, phosphorit

Tecmô phôtphat

Clorua kali

Sunphat kali

DAP

Vôi, tro

Phân chuồng

Sunphat đạm, clorua đạm, phôtphat đạm

+

+

+

-

-

-

+

0

0

0

0

Nitrat đạm

+

+

-

-

-

-

-

0

0

0

0

Urê

+

-

+

+

-

-

-

0

0

-

-

Supe lân

-

-

+

+

-

-

-

0

+

0

+

Apatit, phosphorit

-

-

-

-

+

-

-

-

+

0

+

Tecmô phôtphat

-

-

-

-

-

+

-

-

-

0

0

Clorua kali

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

Sunphat kali

0

0

0

0

-

-

-

+

0

0

+

DAP

0

0

0

+

+

-

+

0

+

0

+

Vôi, tro

0

0

-

0

0

0

-

0

0

+

+

Phân chuồng

0

0

 

+

+

0

+

+

+

+

+

Trộn được + ; Không trộn được 0 ; Trộn xong bón ngay -.

- Phân chứa amôn như sunphat amôn, urê, clorua amôn, nitrat amôn không được trộn với phân có phản ứng kiềm như vôi, phân lân Văn Điển, bột phôtphorit, tro bếp. Vì nếu trộn các loại phân này với nhau sẽ làm mất đạm do bay hơi NH3.

- Phân lân dễ hoà tan trong nước như supe lân, DAP không được trộn với vôi.

- Phân dễ tan, dễ hút ẩm, vón cục như nitrat, urê, muối kali chỉ được trộn trước khi dùng.

- Supe phôtphat có thể giải phóng axit của một số loại phân như nitrat tạo chất làm hại bao túi đựng, cho nên cần chú ý khi vận chuyển.
Comments