Phân NP

đăng 06:02, 17 thg 3, 2013 bởi công trình cây

            Loại phân 2 yếu tố này trên thị trường có nhiều thương hiệu khác nhau.

            * Phân amophor:

            Có tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng (N, P, K) là: 1:1:0.

            Thành phần của phân này gồm: 18% N, 18% P2O5.

            Phân có dạng viên rời, khô. Phân có khả năng hoà tan hoàn toàn trong nước.

            Thường phân này được sản xuất bằng cách trộn supe lân với sunphat amôn.

            Phân này được sử dụng để bón trên đất có hàm lượng kali cao như các loại đất phù sa, đất phèn…

            * Phân diamophos (DAP):

            Phân có tỷ lệ các chất dinh dưỡng (N, P, K) là: 1:2,6:0.

Phân này được sản xuất bằng cách trộn supe lân kép với sunphat amôn. Phân có thành phần P2O5 – 40%, N – 18%.

Phân có hàm lượng lân cao, cho nên sử dụng thích hợp cho các vùng đất phèn, đất bazan.

Diamophos có thể sử dụng để bón cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Phân có thể sử dụng để bón lót hoặc bón thúc.

Phân này thường được dùng để bón cho đất có hàm lượng NPK trung bình hoặc các loại đất có N, K2O lớn hơn P2O5. Người ta ít dùng phân này để bón cho đất thiếu kali như đất bạc màu, đất cát nhẹ, đất xám, đất trung tính.

Phân này ít được dùng để bón cho cây lấy củ, bón cho lúa gieo khô…

Phân DAP có đạm, lân dễ tiêu, không làm chua đất.

* Phân hỗn hợp: 20:20:0; 23:23:0; 10:10:0 được sản xuất ra chuyên sử dụng để bón lót vào đất.

Comments