Phân PK

đăng 06:00, 17 thg 3, 2013 bởi công trình cây

* Phân PK  0:1:3 . Người ta sản xuất phân này bằng cách trộn 55% supe lân với 45% KCl.

Phân được dùng để bón cho đất quá nghèo kali như đất bạc màu, đất cát nhẹ v.v.. Phân cũng được dùng chủ yếu để bón cho các loài cây cần nhiều kali như khoai tây, khoai lang, v.v..

* Phân PK  0:1:2 . Được sản xuất bằng cách trộn 65% supe phôtphat với 35% KCl.

* Phân PK  0:1:2 chưa 5,8% P2O5 và 11,75% KCl.

Phân này được dùng để bón cho các loại đất nghèo kali và dùng chủ yếu để bón cho các loại ngũ cốc.
Comments