Tân Vinh Green Farm

Trang trại trồng các loại cây ăn quả; bưởi, cam, chanh, ổi, táo, chuối
Trang trại trồng các loại cây dược liệu, cây lấy lá uống nước: xạ đen, vối, 
Trang trại trồng các loại cây công trình: lát, nhội, vàng anh, osaka vàng, phượng tím,
      Xạ đen

Xạ đen

 
  Ổi


   Chanh