Khái niệm về kiến trúc cảnh quan

đăng 06:16 25 thg 2, 2013 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 14:00 1 thg 12, 2014 ]

Như đã đề cập ở các bài trên, cảnh quan là

- Một bức tranh diễn tả một cảnh vật của phong cảnh tự nhiên như đồng cỏ, cánh rừng, núi non…

- Một địa dạng của một vùng

- Một khung cảnh tự nhiên được quan sát bằng mắt

Còn kiến trúc cảnh quan là sự sắp đặt và mô phỏng phong cảnh tự nhiên trên một vùng đất để tạo ra các hiệu ứng mỹ quan.

Theo Hàn Tất Ngạn (1999) thì kiến trúc cảnh quan là một môn khoa học tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khác nhau như quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa, … nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức môi trường nghỉ ngơi giải trí, thiết lập và cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc.

Kiến trúc cảnh quan bao gồm thành phần tự nhiên (địa hình, mặt nước, cây xanh, con nước và động vật, không trung) và thành phần nhân tạo (kiến trúc công trình, giao thông, trang thiết bị hoàn thiện kỹ thuật, tranh tượng hoành tráng trang trí). Mối tương quan tỷ lệ về thành phần cùng quan hệ tương hỗ giữa hai thành phần này luôn biến đổi theo thời gian, điều này làm cho cảnh quan kiến trúc luôn vận động và phát triển.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan là một hoạt động định hướng của con người nhằm mục đích tạo dựng, tổ hợp và liên kết các không gian chức năng trên cơ sở tạo ra sự cân bằng và mối quan hệ tổng hòa của hai nhóm thành phần tự nhiên và nhân tạo của kiến trúc cảnh quan. Trong đó thiên nhiên là nền của kiến trúc cảnh quan (Lưu Trọng Hải, 2006).

b. Những nhân tố chính ảnh hưởng đến tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bao gồm:

- Các thành phần của kiến trúc cảnh quan: với thành phần tự nhiên và thành phần nhân tạo.

- Các yêu cầu của không gian kiến trúc cảnh quan: yêu cầu sử dụng, yêu cầu thẩm mỹ, yêu cầu bền vững, yêu cầu kinh tế.

- Quy luật tổ chức không gian:

+ Cơ sở bố cục cảnh quan: Giá trị thẩm mỹ của không gian kiến trúc cảnh quan được con người cảm thụ thông qua các giác quan, trong đó cảm thụ bằng thị giác là chủ yếu. Về mặt thị giác, ba yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cảm nhận và là cơ sở cho bố cục cảnh quan gồm có: điểm nhìn, tầm nhìn và góc nhìn.

+ Tạo hình không gian: Tất cả các không gian tự nhiên và không gian nhân tạo đều được tạo thành từ ba yếu tố cơ bản là: mặt nền, mặt trần và mặt đứng ngăn không gian. Tuỳ theo thành phần về ba yếu tố trên, không gian nói chung có thể chia thành ba loại chính sau: không gian đóng, không gian mở và không gian nửa đóng nửa mở. Tạo cho không gian một hình dáng phù hợp, quy mô, tính chất hợp lý với chức năng sử dụng và nhu cầu thẩm mỹ của con người là vấn đề quan trọng trong việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

+ Các quy luật bố cục cơ bản như: quy luật về đường trục bố cục, quy luật bố cục đối xứng, quy luật bố cục không đối xứng, quy luật tỷ lệ không gian, quy luật về sự đồng nhất và sự tương tự, quy luật về sự tương phản, quy luật sáng tối và quy luật về màu sắc.

Với yêu cầu và mục tiêu của môn học, tài liệu chỉ hạn chế xem xét một số vấn đề liên quan tới thiết kế hoa viên.

Comments