Nguyên lý chung về mô hình quản lý cây xanh trồng đô thị

đăng 06:17, 25 thg 2, 2013 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 13:59, 1 thg 12, 2014 ]

Cây xanh đường phố là tài sản công cộng, thuộc quyền quản lý của nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện công tác này. Do vậy việc lập kế hoạch hàng năm là rất cần thiết.

Tiến trình quản lý bao gồm việc kiểm kê những phần đã có, xây dựng các mục tiêu cần đạt, xác định các chương trình, bước thực hiện cũng như kế hoạch, phương pháp đánh giá định kỳ kế hoạch quản lý đó.

Kế hoạch quản lý diễn ra theo hai mức thời gian: ngắn hạn và dài hạn.

Kế hoạch ngắn hạn bao gồm các bước thực hiện, xây dựng định mức công việc trồng, chăm sóc, bảo duỡng cây, kiểm kê, kiểm tra…, cũng như phân công nhân lực, lịch công tác sẽ được thực hiện từng ngày.

Kế hoạch dài hạn: Với mục đích xắp xếp thứ tự ưu tiên và tổ chức thực hiện từng buớc công việc quản lý.

1. Mục tiêu quản lý cây xanh trồng đô thị

Để thích ứng và phù hợp với kế hoạch sẽ có các mục tiêu ngắn hạn (theo hàng năm, 3 – 5 năm), mục tiêu dài hạn (trên 5 năm) và có mục tiêu chung của toàn bộ kế hoạch được xây dựng.

2. Nguyên tắc chung quản lý cây xanh đô thị

(dẫn theo Thông tư của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 12 năm 2005)

2.1. Tất cả các loại cây xanh đô thị đều được xác định chủ sở hữu, do tổ chức, cá nhân quản lý hoặc được giao quản lý.

2.2. Việc trồng cây công trình đô thị phải thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành cây xanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.

2.4. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh trước mặt nhà, trong khuôn viên; đồng thời thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng quản lý để giải quyết khi phát hiện cây nguy hiểm và các hành vi gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh đô thị.

3. Kế hoạch phát triển và quản lý cây xanh đô thị

3.1. Kiểm kê hiện trạng

Nhằm + Đánh giá hiện trạng cây xanh: số lượng, chất lượng, diện tích, tình hình sâu bệnh hại, hiệu qủa về môi sinh, văn hoá, kinh tế…

+ Tìm hiểu quan điểm, ý thức, thái độ của người dân hay các nhà chức trách đối với việc phát triển mảng xanh tại khu vực đó (khu công cộng và khuôn viên riêng).

3.2. Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý và xây dựng cụ thể cho mỗi kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, cho từng đơn vị, dạng quản lý như quần thể cây đường phố, công viên, công sở, khuôn viên nhà dân

3.3. Thiết lập các giải pháp thực hiện gồm

+ Các giải pháp về tổ chức quản lý

+ Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

Nhằm khuyến khích các tổ chức, người dân cùng tham gia qủan lý, đầu tư, phát triển mảng xanh trong độ thị.

+ Nhóm giải pháp về quản lý và phát triển quỹ đất dành cho cây xanh

Để thực hiện tốt cần có các quy định được ban hành cụ thể, có lực lượng, kinh phí và cơ chế kiểm tra.

+ Nhóm giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ

Như xây dựng các kế hoạch nhằm phát triển bộ sưu tập cây hoa kiểng, quản lý, khai thác các công viên hiệu qủa như tổ chức các hình thức họat động văn hóa, hội thi hoa xuân, sinh họat thể thao, văn hóa…

Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và chữa trị sâu bệnh hại cây xanh, cây kiểng, cải tạo những cây lưu niên có nguy cơ gãy đổ.

+ Nhóm giải pháp về mô hình họat động và phát triển

Mô hình họat động nên đa dạng, phong phú về hình thức họat động và đầu tư . Cho phép tư nhân tham gia vào các dự án phát triển mảng xanh đô thị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3.4. Giám sát đánh giá từng giai đoạn thực hiện kế hoạch nhằm quản lý, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời

Ví dụ bản kế hoạch cây xanh trên các tuyến đường đô thị.

_ Nhà quản lý cần xác định trước tiên mục tiêu của kế hoạch.

_ Bản đánh giá hiện trạng cây xanh cụ thể cho từng khu vực theo các cách phân loại thuận lợi cho công tác quản lý

_ Kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống cây xanh đường phố: Thiết lập quần thể cây trồng, số lượng loài, tiêu chuẩn cây trồng

_ Thiết lập các kế hoạch cải tạo hiện trạng cây xanh hoặc xây dựng bản thiết kế trồng mới phù hợp, hiệu qủa nhằm đáp ứng mục tiêu chung của bản quy hoạch tổng thể.

_ Phân tích các yếu tố tham gia hay tác động trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch

Chẳng hạn các yếu tố địa lý, diện tích sẽ chi phối tới thiết kế các mảng cây trồng, chọn loài cây.

Hay yếu tố kinh tế sẽ được phân tích để lưu ý tới việc xây dựng từng bước kế hoạch cũng như các giải pháp thực hiện trong qúa trình lựa chọn loài cây trồng, chi phí bảo dưỡng, cắt tỉa, phòng chống sâu bệnh cho cây…

Các yếu tố văn hoá, xã hội cũng được đánh giá, phân tích để bản kế hoạch có thể thực hiện được nhằm đạt mục tiêu đã xây dựng.

3.5 Phản hồi

Những ý kiến phản hồi được thu thập từ cộng đồng dân cư, khách hàng (các khu vực nhà máy, khu công nghiệp, công sở…), từ những tổ chức, nhà đầu tư, cơ quan chức năng liên quan khác như cơ quan quản lý hệ thống cầu đường, cấp thóat nước, điện lực… từ những ý kiến phản hồi nhà chuyên môn điều chỉnh kế hoạch, kỹ thuật quản lý cho phù hợp hơn với nhu cầu phát triển mảng xanh cho từng khu vực và tổng thể chung trong đô thị.

Comments