Quản lý hệ thống mảng xanh đô thị

đăng 06:18 25 thg 2, 2013 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 13:59 1 thg 12, 2014 ]

Trong điều 11, chương II, Nghị định về quản lý kiến trúc đô thị của Chính Phủ Việt Nam, tháng 2/2007 có nội dung như sau:

1. Cây cổ thụ có trong các vườn tự nhiên, biệt thự, chùa, đền, am, miếu, nhà thờ, các di tích lịch sử - văn hoá, công trình công cộng đô thị phải được bảo tồn. Cơ quan quản lý cây xanh đô thị phối hợp với chủ sở hữu lập danh sách để bảo vệ, quản lý, chăm sóc theo quy định hiện hành.

2. Vỉa hè, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, hài hoà về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp về độ rộng, độ bằng phẳng của hè phố đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người tàn tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

Vấn đề phát triển và quản lý cây xanh công trình đô thị hiện cũng đang rất được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm. Tại một Hội thảo “Quản lý công viên cây xanh đô thị” đã có thảo luận về vấn đề này. Hội thảo đều thống nhất cho rằng, cây xanh và cảnh quan đô thị là một mảng quan trọng của môi trường sống, là yếu tố giúp cân bằng sinh thái. Việc nghiên cứu đầu tư cây xanh và cảnh quan đô thị trong cả nước những năm gần đây tuy có những kết quả khả quan, nhưng nhìn chung quy mô đầu tư còn khiêm tốn. Hiện nay chưa có một dự án chuyên về đầu tư phát triển cây xanh với bất kỳ nguồn vốn nào. Cây xanh chỉ được đầu tư cùng với những dự án xây dựng đường đô thị, khu công cộng dịch vụ trong khuôn viên đô thị mới và một số bồn hoa cây xanh gắn kết với những công trình, dự án xây dựng khác. Theo các nhà chức trách, để thực hiện kế hoạch phát triển cây xanh đô thị cần triển khai nhiều biện pháp như đầu tư tập trung và xã hội hóa trồng cây xanh; huy động nguồn lực nhân dân và các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư. Cần phải có những cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích để thu hút vốn đầu tư, công khai quy hoạch và danh sách các danh mục kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư có hiệu quả, lồng ghép dự án cây xanh đô thị với dự án sinh lợi khác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Cần sớm nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị để phục vụ công tác tư vấn thiết kế và quản lý; sớm ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch đô thị và nông thôn mới; thống nhất thuật ngữ, định nghĩa về việc phân loại cây xanh đô thị trên phạm vi cả nước.

Hiện tại nhiều đô thị Việt Nam hệ thống không gian xanh chưa được chú ý. Điều này đã ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường sinh thái đô thị. Nhiều nhà quản lý đô thị cũng như nhiều nhà tư vấn quy hoạch thiết kế đô thị còn quan niệm đơn giản là trồng cây xanh chỉ đơn thuần là trồng cây để che nắng, tạo cảnh quan… Do đó, việc chọn cây trồng hết sức tuỳ tiện, việc thiết kế quy hoạch cây xanh chưa trở thành một tiêu chí bắt buộc trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Đồng thời Hội thảo cũng nhận định, việc quản lý chi phí thực hiện dịch vụ duy trì cây xanh đô thị chịu sự chi phối của các chế tài của Nhà nước. Cần tiếp tục nhận dạng bản chất công việc có tính chất công ích thuần tuý trong quá trình duy trì cây xanh đô thị để quy định định mức cho phù hợp. Nhà nước cần tiếp tục ban hành định mức duy trì cây xanh đô thị ở công đoạn duy trì cây xanh phục vụ cho việc đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, mỹ quan, môi trường đô thị và tiết kiệm nguồn vốn ngân sách. Các công việc của công đoạn ươm cây giống, trồng cây có thể được xã hội hoá, Nhà nước không ban hành định mức, mà giá cả dịch vụ có thể được xác định theo cơ chế thị trường. Cơ chế quản lý định mức cần được tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương theo hướng giao cho chính quyền điều chỉnh, bổ sung định mức khi áp dụng định mức chung do Bộ Xây dựng ban hành để phù hợp với đặc điểm thực hiện dịch vụ duy trì cây xanh đô thị của từng địa phương, đặc biệt là phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương dành cho dịch vụ công ích đô thị.

Đẩy mạnh công tác quản lý công viên - cây xanh sẽ tôn thêm vẻ tráng lệ của các khu đô thị hiện đại ở nước ta. Các đoàn khách quốc tế sẽ có những ấn tượng sâu sắc về cảnh quan thiên nhiên đặc sắc khi đến Việt Nam. Đồng thời, công tác này cũng góp phần làm cho các đô thị nước ta xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.

Comments