Hà Nội phấn đấu diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m2/người vào năm 2020

đăng 17:01, 12 thg 8, 2013 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 21:52, 21 thg 6, 2014 ]
Hà Nội phấn đấu trồng nhiều cây xanh để đưa diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m2/người vào năm 2020

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn 2050.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch vào sản xuất, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao, tích cực ngăn ngừa rủi ro và xử lý ô nhiễm môi trường.

Một số giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng xanh được thành phố đưa ra là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ xanh, không gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ trình độ cao, nông nghiệp sinh thái; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kết cấu hạ tầng bền vững; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh; đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cũng theo Kế hoạch, đến năm 2020, Hà Nội đặt chỉ tiêu giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh chiếm từ 42-45% GDP của thành phố trở lên; giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8-10%, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng khoảng 20% so với năm 2010; diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m2/người; 100% số dân được sử dụng nước vệ sinh, 80% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh mới áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Comments