Giống Xoài xanh Đài Loan 05

đăng 18:04 05-03-2013 bởi công trình cây
Giống Xoài xanh Đài Loan 05

Xoài xanh Đài Loan 05 có thể cho trái sau 18 tháng trồng

Năng suất bình quân 70- 80 tấn trái/ha vào năm thứ 6

Chất lượng trái thơm ngon. Cây chống chịu sâu bệnh tốt

Có thể trồng ở vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng, phèn hay mặn. Sớm ra hoa trái, năng suất rất cao, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Comments