Bồ đề


Nguồn gốc: Ấn Độ
Đặc điểm sinh thái: Cây có lá hẹp hình tim với đầu chót dài, những lá non có màu hồng.
Thay chậu: Cách 2 - 3 năm vào mùa xuân, trước khi các nụ bắt đầu căng phồng, với 60% đất, 10% than bùn, và 30% cát to
Lưu ý: đây là loài cây cần nhiều ánh sáng và cần được bảo quản chống lại những giao động về nhiệt độ. Phun xịt tán lá mỗi ngày ít nhất một nhất là vào mùa hè. Vào mùa hè khi nhiệt độ lên cao, ta nên phơi cây dần dần dưới ánh nắng mặt trời.
Cây bồ đề có điển tích liên quan đến đất Phật. Khác với cây đề (lâm vồ), lá cây bồ đề có đuôi dài nhọn.

Lá cây bồ đề có đuôi dài nhọn

Lá cây đề (lâm vồ)


Comments