Hoàng Đàn

                                                                        Cây Hoàng Đàn

Cây Hoàng Đàn có tên khoa học Cupressus torulosa

Họ: Hoàng đàn Cupressaceae

Bộ: Hoàng đàn Cupressales

                                                                        lá cây Hoàng Đàn

Cây Hoàng Đàn thuộc loại cây gỗ nhỡ, thường xanh, cao 15 - 20m hay hơn, có đường kính thân đến 0,4 - 0,6m hay hơn. Vỏ màu xám nâu, nứt dọc. Cành con hình trụ hay hình 4 góc, chia nhánh trên cùng một mặt phẳng. Tán hình tháp rộng. Lá hình vảy xếp 4 dãy xít nhau trên cành. Nón đơn tính, cùng gốc; nón đực hình thuôn, dài 5 - 6m; nón cái hình cầu, khi già có đường kính 1,5 - 2cm, mang 6 -8 (- 14) vảy, hình khiên. Mỗi vảy mang 6 - 8 hạt, gân hinh cầu và hơi dẹt với một nón ở bên.

                                                                        quả Hoàng Đàn

Nón xuất hiện tháng 2 - 3, hạt chín thảng 5 - 6. Sinh trưởng chậm, khả năng tái sinh bằng hạt rất kém, dưới tán cây mẹ rất ít khi gặp cây con.

                                                                    thân gỗ cây Hoàng Đàn

Nơi sống và sinh thái:

Cây mọc rải rác đôi khi thành đám nhỏ trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, trên núi đá vôi, ở độ cao 300 - 700m, có khi đến 1.000m, mọc hỗn giao với các loài Trai (Garcinia fagraeoides), Nghiến (Burretiondendron tonkinense), Trám (Canarium sp.) hay Thích (Acer sp.)...

Phân bố:

Trên thế giới: Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Nêpan.

Ở Việt Nam: Cao Bằng (Thạch An), Lạng Sơn (Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng), Tuyên Quang Na Hang). Đã được trồng làm cảnh ở thị xã Kontum và Đà Lạt (Lâm Đồng)


Comments